Tiskani drugi dio Dalmatinovog i Konzulovog Novog testamenta 1563.

Vijesti 13. 11. 2015.

 

Nakon dvije godine predanoga rada drugi je dio Dalmatinovog i Konzulovog glagoljskog Novoga testamenta transliteriran. Sadrži  dvadeset i jednu poslanicu (epistolu) apostola Pavla, Petra, Ivana, Jakova i Jude, te apokaliptičku knjigu Ivanovo otkrivenje, sve uz pripadajuće predgovore i komentare, prema uzusima protestantske Biblije XVI. stoljeća.

Prvi dio Novoga testamenta, koji se sastoji od  četiri evanđelja i knjige Djela apostolska izdan je 2013. u Zagrebu u povodu 450. obljetnice završetka ovog izuzetnog projekta protestantske tiskare u Urachu 1562./3.

12. studenog 2015. svjedočili smo prvom predstavljanju ovoga djela u Zagrebu na INTERLIBERU, najvećem godišnjem sajmu knjiga u Hrvatskoj. Na tu svečanost odazvali su se mnogi štovatelji starog biblijskog teksta koji tek sada, nakon 450 godina postaje poznat širem čitateljstvu. O ovome djelu su govorili direktor Školske knjige dr. sc. Ante Žužul, prof. dr. sc. Alojz Jembrih, prof. dr. sc. Mateo Žagar i urednik, dr. sc. Dragutin Matak. Narednih mjeseci priređuju se daljnja predstavljanja u većim gradovima u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. Središnje predstavljanje ovog vrhunskog djela biti će u prosincu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Suradnici u izradi ovog latiničkog prijepisa glagoljskog teksta Novoga testamenta i suizdavači isti su kao i u pripremi prvog dijela Novoga testamenta. I u ovome svesku transliteracije su se poduhvatili dr. sc. Tanja Kuštović, docentica i dr. sc. Mateo Žagar, redoviti profesor (koji je ujedno i autor transliteracijskih načela i organizator transliteracije), oboje s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu,  te dr. sc. Vesna Badurina Stipčević, znanstvena savjetnica iz Staroslavenskoga instituta. Glosarij je sačinio dr. sc. Alojz Jembrih, redoviti profesor Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Predgovor Primoža Trubara, predgovor prevoditelja, Antona Dalmatina i Stipana Konzula, članak Matea Žagara o načelima latiničkog prijepisa te opis povijesnih i kulturoloških prilika toga vremena Alojza Jembriha možete čitati u izdanju latiničkog prijepisa prvog dijela Novoga testamenta. U prvom dijelu objavljeni su  i ispravci (Errata ) koji se odnose na prvi dio glagoljskoga Novoga testamenta 1562.

Zahvaljujemo ustanovama koje su poduprle ovaj vrijedan uradak: Adventističkom teološkom visokom učilištu u Maruševcu, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Školskoj knjizi u Zagrebu i  mnogim podupirateljima koji su omogućili izdavanje transliteriranog biblijskog teksta prvog cjelovitog hrvatskog prijevoda Novoga zavjeta 1562/3.

Budući da je ovaj jedinstveni pothvat protestantske Uraške tiskare obuhvaćao i usporedno izdavanje ćirilične verzije Novoga testamenta, preostaje nam još provesti usporedbu ćiriličnoga s glagoljskim izdanjem, što će nas još cjelovitije povezati s duhovnim, književnim i jezičnim vrijednostima i obilježjima ovoga svetog teksta.

Dragutin Matak

urednik latiničkog prijepisa glagoljskog Novoga testamenta, Zagreb, 12. studenoga 2015.