Tjelesno i duhovno

13. 10. 2013.

“Ljubljeni, želim ti u svemu dobar uspjeh i zdravlje, kao što je tvoja duša dobro.” (3. Ivanova 2)

Gospodin želi da Njegova djeca uzrastu do visine rasta muškaraca i žena u Kristu Isusu. Da bi to postigli, trebaju se pravilno služiti svim sposobnostima uma, duše i tijela. Oni ne mogu sebi dopustiti da nekorisno rasipaju bilo koju umnu ili tjelesnu snagu.
Kako sačuvati zdravlje jedno je od najvažnijih pitanja. Kada ga razmatramo u strahu Božjemu, shvatit ćemo da je najbolje, i za tjelesno i za duhovno napredovanje, da naša prehrana bude jednostavna. Strpljivo razmotrimo ovaj problem. …
Oni koji su primili uputu o štetnosti mesne hrane, čaja i kave, bogato začinjene i na nezdrav način pripremljene hrane, i koji su odlučili sklopiti s Bogom zavjet na žrtvi, neće i dalje popuštati svojim prohtjevima i uzimati hranu za koju znaju da nije zdrava. Bog zahtijeva da se prohtjevi očiste, da se poštuje načelo samoodricanja u onome što znamo da nije dobro. To je djelo koje se mora obaviti prije nego što Božji narod bude mogao stati pred Njega kao savršen. …
Bog od svojeg naroda zahtijeva stalno napredovanje. Mi moramo shvatiti da je popuštanje apetitu najveća prepreka umnom napredovanju i posvećenju duše. Iako toliko ističemo zdravstvenu reformu, mnogi među nama i dalje se hrane na neodgovarajući način. Popuštanje apetitu najveći je uzrok tjelesnog i umnog slabljenja i najvećim je dijelom temelj malaksalosti i prerane smrti. Neka oni koji nastoje steći čistoću duha imaju na umu da se u Kristu krije snaga za vladanje apetitom. (9T 153—156)
Tjelesno zdravlje mora se smatrati važnim za rast u milosti i za stjecanje uravnoteženog karaktera. … Pogrešna prehrana dovodi do pogrešnog razmišljanja i ponašanja. Danas se svi moraju okušati i ispitati. Mi smo se krstili u Krista i ako učinimo svoj dio odvojivši se od svega što bi nas moglo povući dolje … bit će nam dana snaga da u svemu uzrastemo u Kristu koji je naša živa Glava, i vidjet ćemo spasenje Božje. (Isto, 160)