Jutarnji stih

Tražiti biblijsku istinu po svaku cijenu

“Jer u ovome stoji ljubav prema Bogu: da vršimo njegove zapovijedi. A njegove zapovijedi nisu teške.” (1. Ivanova 5,3)
Krist je prinio veliku žrtvu kad je umro na križu za nas. A što smo mi spremni žrtvovati za Njegovu ljubav? Isus kaže: “Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovijedi” (Ivan 14,15) — ne jednu, dvije ili devet, nego svih deset. Sve Njegove zapovijedi moraju se držati. Ivan govori o onima koji se pretvaraju da ljube Boga, a nisu poslušni Njegovim zapovijedima: “Tko tvrdi: Poznajem ga, a ne vrši njegovih zapovijedi, lažac je, i u njemu nema istine.” (1. Ivanova 2,4) “Jer u ovome stoji ljubav prema Bogu: da vršimo njegove zapovijedi. A njegove zapovijedi nisu teške.” (1. Ivanova 5,3) Možda ćete se zapitati: Zar čitav učeni svijet griješi, a samo će mala skupina onih na koje se uglavnom gleda kao na proste i neobrazovane biti spašena? Moj odgovor na to jest da se Isus kretao među skromnim ljudima na ovom svijetu. On nije stao uz učene rabine i vladare. Nije se kretao među zemaljskim moćnicima, već među poniznim ljudima. Istina nikad nije bila kod većine. Uvijek se nalazila kod manjine. Nebeski anđeli nisu otišli u proročku školu, niti su svoj hvalospjev otpjevali nad hramom, ili nekom sinagogom, već su prišli onima koji su bili dovoljno ponizni da prime poruku. Oni su radosnu pjesmu o Spasitelju otpjevali nad betlehemskim poljima, dok su velikaši, vladari i uvaženi ljudi ostavljeni u tami budući da su bili savršeno zadovoljni svojim položajem i nisu osjećali nikakvu potrebu za većom pobožnošću od one koju su već imali. Učitelji u proročkim školama, književnici, svećenici i vladari, bili su Kristovi najgori progonitelji. Oni koji su se najviše hvalili duhovnim svjetlom, prezreli su, odbacili i razapeli Krista. Muškarci i žene na visokim položajima, kao i oni koji se smatraju izuzetno dobrim ljudima, mogu u svojoj nesnošljivosti i oholosti počiniti strašna zlodjela i još uvijek laskati sebi da time služe Bogu. Ne možemo se osloniti na njih. Istina, biblijska istina je ono što vi i ja želimo po svaku cijenu. Mi želimo poput plemenitih Berejaca svakodnevno uz usrdnu molitvu istraživati Pismo da bismo saznali što je istina, a onda se držati te istine koliko god nas to stajalo, ne obazirući se na istaknute niti na dobre ljude. Ako se istina nalazi u Bibliji, mi je tu možemo naći, kao i dobri i veliki ljudi na Zemlji. Moja je molitva da nam Bog dâ mudrost za spasenje. (Letter 35b, 1877.)


Komentiraj