Jutarnji stih

Tri anđeoske vijesti — poziv k Božjoj riječi

“Uto spazih nekoga drugog anđela gdje leti u najvišem dijelu neba. … Vikao je jakim glasom: ‘Bojte se Boga i zahvalite mu, jer je došao čas njegova Suda!’” (Otkrivenje 14,6.7)
Redoslijed objavljivanja prve, druge i treće anđeoske vijesti određen je od strane nadahnute Riječi. Ni najmanju pojedinost ne treba mijenjati. Nijedan ljudski autoritet nema ništa veće pravo da mijenja položaj te tri vijesti nego što bi imao pravo da Novi zavjet zamijeni Starim. Stari zavjet je Evanđelje u sjenama i simbolima. Novi zavjet je stvarnost. I jedan i drugi su bitni. Stari zavjet iznosi pouke koje su potekle s Kristovih usana i one nisu izgubile na snazi ni u najmanjoj pojedinosti. Prva i druga vijest (Otkrivenje 14,6-8) objavljene su 1843. i 1844. godine, a mi danas živimo u vrijeme objavljivanja treće, pa ipak sve tri vijesti treba i dalje objavljivati. I danas je, kao što je oduvijek bilo, bitno ponavljati ih onima koji tragaju za istinom. Riječju i perom mi trebamo razglašavati te vijesti ukazujući na njihov redoslijed i primjenu proročanstava, što nas dovodi do treće anđeoske vijesti. Ne može biti treće vijesti bez prve i druge. … Knjiga koja je bila zapečaćena nije Otkrivenje, već dio Danielovih proročanstava koji se odnosi na posljednje dane. … Kada je ta knjiga otvorena, objavljeno je: “Neće više biti odlaganja.” (Otkrivenje 10,6) Knjiga proroka Daniela sada je otpečaćena i otkrivenje koje je Krist dao Ivanu treba doprijeti do svih stanovnika Zemlje. Umnožavanjem znanja ljudi se trebaju pripremiti da opstanu u posljednje dane. “Uto spazih nekoga drugog anđela gdje leti u najvišem dijelu neba. … Vikao je jakim glasom: Bojte se Boga i zahvalite mu, jer je došao čas njegova Suda! Poklonite se Stvoritelju neba i zemlje, mora i izvora voda!” (Otkrivenje 14,6.7) Ova vijest, ako se posluša, skrenut će pozornost svakog plemena, koljena, jezika i naroda na potrebu da se Riječ duboko istražuje, i na istinsko svjetlo u pogledu sile koja je sedmi dan subotu zamijenila lažnom subotom. … Subota kao spomenik koji svjedoči o živome Bogu, Stvoritelju neba i zemlje srušena je, a umjesto nje svijetu je dana lažna subota. Takva rupa je napravljena u Božjem zakonu. … U prvoj anđeoskoj vijesti ljudi se pozivaju da se poklone Bogu, našem Stvoritelju, koji je načinio svijet i sve što je na njemu. … Vijesti anđela koji lete posred neba prikazuju vječno Evanđelje, isto ono koje je objavljeno u Edenu kada je Bog rekao zmiji: “Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina.” (Postanak 3,15) (Manuscript 32, 1896.; Manuscript Releases, sv. 17, 6,7)


Komentiraj