Trideseta obljetnica izlaženja stručnog teološkog časopisa Biblijski pogledi na Adventističkom teološkom fakultetu u Maruševcu

Adventpress 24. 11. 2023.

Kad adventisti otpočinju djelovati u društvu, onda najprije pokrenu nakladništvo, počinju izdavati časopis primjeren svrsi svojega djelovanja, te otvore školu. Danas adventisti u svijetu imaju 57 nakladničkih kuća i tiskaju svoja izdanja na 342 jezika. Tercijalnih adventističkih ustanova, ili visokih škola i sveučilišta, ima u svijetu 118. Jedna od njih je Adventistički teološki fakultet, ili novijeg naziva — Adventističko teološko visoko učilište u Maruševcu, kojemu je ove godine produžena akreditacija Adventističkog međunarodnog akreditacijskog tijela (AAA) za sljedeće četiri godine. Jedan od čimbenika koji doprinosi našem akademskom statusu je i izlaženje stručnog teološkog časopisa Biblijski pogledi.

Ove godine obilježavamo trideset godina izlaženja tog posebnog časopisa. Zašto je on toliko poseban? Jedan je od dva protestantska časopisa te vrste u Hrvatskoj i najpouzdaniji je izvor adventističkog razumijevanja Svetoga pisma.

Kako je onda sve počelo? Okupilo se nekoliko entuzijasta, sabrali smo članke za prvi broj 1993. godine i uredno ga prijavili kod nadležnih državnih službi. U impresumu časopisa piše:

Biblijski pogledi je akademski časopis Adventističkog teološkog fakulteta u Maruševcu, Hrvatska. U časopisu se objavljuju izvorni znanstveni članci, već objavljeni znanstveni tekstovi od posebnog značaja, pregledni članci, stručni radovi, recenzije članaka/knjiga i kratki osvrti iz sljedećih područja: Biblijska lingvistika i pripadajuća građa, povijest biblijskog teksta i prijevoda, biblijska teologija, tekstualna kritika, egzegeza, biblijska arheologija i zemljopis, crkvena povijest, sustavna teologija, filozofija religije, etika, misiologija i posebna područja koja se odnose na kršćansko služenje i vjerski odgoj. Takva interdisciplinarna narav časopisa otvara se suradnji s drugim područjima znanstvenog promišljanja u složenom svijetu u kojem živimo. Biblijski pogledi objavljuju tekstove na hrvatskom, engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Objavljeni tekstovi sadrže stavove i mišljenja autora s kojima uredništvo ne mora biti suglasno.

Časopis Biblijski pogledi izlazi dvaput godišnje. Prema mišljenju Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske od 8. rujna 1993. (Klasa 612-10/93-01-976; Ur. broj: 523- 03-1/5-93-02) časopis Biblijski pogledi smatra se proizvodom oslobođenim plaćanja poreza na promet.”

U prošlih trideset godina objavljeno je gotovo dvije stotine stručnih teoloških radova koje mogu čitati svi zainteresirani pojedinci koji nisu formalno teološki obrazovani. Časopis je lako dostupan i može se čitati na portalu Hrčak — portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa. Ovo je link: https://hrcak.srce.hr/bp, ili se jednostavno upiše u tražilicu: Biblijski pogledi, Hrčak.

Što se nalazi u toj najvećoj zbirci adventističkih teoloških radova u ovom dijelu Europe?

U časopisu su ponajprije objavljeni radovi adventističkih teologa u vezi s biblijskim temama, što je nezaobilazno štivo studenata teologije, i koji uvjerljivo predstavljaju Adventističku crkvu u javnosti. Prije više godina održavao sam evangelizaciju u Mostaru, gdje sam imao priliku posjetiti tadašnjeg katoličkog biskupa i upoznati ga s adventističkim evangelizacijskim predavanjima u gradu. Kao poklon ponio sam mu nekoliko časopisa Biblijski pogledi. Bio je to 7. svezak iz 1999. godine, čijih je svih jedanaest članaka posvećeno kršćanskoj adventnoj nadi. Ponio sam i 14. svezak iz 2006. godine, u kojem se nalazi dvanaest članaka o suboti u Starom i Novom zavjetu, povijesti Crkve i budućnosti. Gospodinu biskupu sam rekao da se očekuje da adventisti imaju što reći o adventnoj nadi i suboti. Njemu je bilo simpatično kako sam mu to rekao, i nakon ugodnog razgovora darivao me je svojim knjigama jer je i sâm bio plodonosni duhovni pisac.

Obratimo pozornost na još nekoliko značajnih nizova članaka našeg časopisa. Od volumena 8. do 13. nalazi se niz najreprezentativnijih članaka o adventističkom učenju koji su objavljeni 2000. godine kao 12. svezak Adventističkog biblijskog komentara ili Priručnika adventističke teologije (Handbook of Seventh-day Adventist Theology). Svi koji žele javno govoriti i naučavati o adventističkim učenjima, imaju priliku upoznati se s pravom adventističkom doktrinom i ne improvizirati prema djelomičnom poznavanju tema o kojima nastoje naučavati.

U više navrata objavljivani su članci o pristupu proučavanju Svetog pisma ili biblijskoj hermeneutici, uključujući i apokaliptičke tekstove (svezak 1—5, 17, 30) koje valja pažljivo tumačiti, jer senzacionalističkim tumačenjima lako gube svoju izvornu poruku.

Volumeni 27. do 29. posvećeni su Novom testamentu iz 1562./63., prvom prijevodu Novoga zavjeta na hrvatski jezik. Objavljivanje latiničkog prijepisa s glagoljičkog izvornika potaknulo je i organiziralo Adventističko teološko visoko učilište, zajedno s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Školskom knjigom. Svezak 31. iz ove, 2023. godine, sadrži iznimne članke o kršćanskom obrazovanju i odgoju.

Hvala dragom Bogu što nam je pomogao da ustrajemo u ovakvom značajnom objavljivanju Božje riječi i Evanđelja! Hvala svim sudionicima u tom projektu, koji bez timskog rada nikako nije ostvariv. Koristim priliku da spomenem zdušno zalaganje Darka Pirije, predavača i tajnika Učilišta te jednog od urednika, oko izlaženja časopisa Biblijski pogledi.

Dr. Dragutin Matak, prodekan za razvoj