Tvorac istine

9. 07. 2023.

“Posveti ih istinom; tvoja je riječ istina.” (Ivan 17,17)

Bog je ovom svijetu govorio preko prirode, simbola i slika, preko patrijarha i proroka. Čovječanstvo je moralo dobiti pouku ljudskim jezikom. Vjesnik Saveza mora govoriti. Njegov se glas mora čuti u Njegovom hramu. Krist mora doći izgovoriti riječi koje će se jasno i konačno razumjeti. On, Tvorac istine, mora odvojiti istinu od ljudskih umotvorina koje su je učinile neučinkovitom. Načela Božje vladavine i plan spasenja moraju se jasno odrediti. Pouke iz Starog zavjeta moraju se u cijelosti izložiti ljudima.

Među Hebrejima je još bilo nepokolebanih duša, potomaka one svete loze preko koje je sačuvano znanje o Bogu. Oni su još čekali ispunjenje nade u obećanje dano njihovim precima. Oni su jačali vjeru držeći se obećanja danog preko Mojsija: “Gospodin Bog naš podignut će vam između vaše braće proroka poput mene. Njega slušajte u svemu što vam god rekne!” (Djela 3,22) Oni su ponovno čitali kako će Bog pomazati Jednoga da donese “radosnu vijest ubogima”, da iscijeli “srca slomljena”, da navijesti “zarobljenima slobodu” i “godinu milosti Jahvine” (Izaija 61,1.2). Oni su čitali kako će “na zemlji uspostaviti pravo”, kako otoci “žude za njegovim naukom”, kako će narodi doći k Njegovoj svjetlosti i kraljevi k svjetlosti Njegova sjaja (Izaija 42,4; 60,3).

Riječi što ih je Jakov izgovorio na samrti ispunjavale su ih nadom: “Od Jude žezlo se kraljevsko, ni palica vladalačka od nogu njegovih udaljiti neće dok ne dođe onaj kome pripada — kome će se narodi pokoriti.” (Postanak 49,10) Opadanje moći Izraela svjedočilo je da je Mesijin dolazak blizu. Danielovo je proročanstvo oslikavalo slavu Njegove vladavine u imperiju koji će naslijediti sva zemaljska carstva, i prorok kaže: “Samo će stajati dovijeka.” (Daniel 2,44) Bilo je malo onih koji su razumjeli narav Kristovog poslanja, ali je zato mnoštvo očekivalo moćnog kneza koji će uspostaviti svoje kraljevstvo u Izraelu i koji će doći kao osloboditelj narodima.

Vrijeme se navršilo. Uniženo vjekovnim prijestupima, čovječanstvo je čeznulo za dolaskom Otkupitelja. (Isusov život, str. 20,21)

Za razmišljanje: Razlikujem li istinu od zablude?