Jutarnji stih

U Božjem djelu nužno je pomno planiranje

“Ako je kralju po volji, mogao bih ponijeti pisma upraviteljima s onu stranu Rijeke, da me propuste do Judeje; i pismo Asafu … da mi dadne drva … za gradski bedem.” (Nehemija 2,7.8)
Pošto je njegov zahtjev naišao na tako povoljan prijam kod kralja, Nehemija se ohrabrio i zatražio pomoć koja mu je bila potrebna da bi proveo svoje planove. Da bi svojoj misiji dao dostojanstvo i autoritet, kao i da bi imao zaštitu tijekom putovanja, dobio je vojnu pratnju. Dobio je pismo od kralja za upravitelje pokrajina s druge strane Eufrata, teritorija preko kojeg je morao prijeći na putu do Judeje. Potrudio se da dobije i pismo za čuvara kraljeve šume u libanonskim planinama, u kojem mu se nalaže da osigura drvnu građu potrebnu za jeruzalemske zidine i kuće koje je Nehemija namjeravao podići. Primjer ovog svetog čovjeka treba poslužiti kao pouka svemu Božjem narodu da se ne treba samo moliti u vjeri, već marljivo i vjerno raditi. S koliko se teškoća mi susrećemo i koliko ometamo djelovanje Providnosti samo zato što smatramo da razboritost, predviđanje i planiranje do najsitnijih pojedinosti nema mnogo zajedničkog s vjerom. … Pomno promišljanje i zrelo planiranje i danas su bitni za uspjeh svetih pothvata kao što su bili i u Nehemijino vrijeme. … Nehemija ništa nije prepuštao slučajnosti. Sredstva koja nije imao tražio je od onih koji su mu ih mogli pružiti. Čitav svijet sa svojim ljepotama i bogatstvima pripada Bogu, premda je trenutačno u posjedu zlih ljudi. Ako Božji sluge budu postupali mudro i obazrivo kako bi Gospodnja dobra ruka mogla biti s njima, oni će dobiti sredstva koja su im potrebna za unapređenje Njegovog djela. Nehemijino iskustvo u vezi s ponovnom gradnjom Jeruzalema pruža pouke koje će Božjem narodu biti potrebne do kraja vremena. A vremena su takva da zahtijevaju snažne muškarce i žene odlučnog karaktera. Pavao kaže: “Ubuduće budite jaki u Gospodinu i njegovoj silnoj moći! Obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavolskim napadima!” (Efežanima 6,10.11) Ako radnici ne budu na oprezu, neprijatelj će se umiješati sa svojim zlom u svako dobro djelo koje bude učinjeno. Na taj način on pokušava osujetiti Božje namjere. (Manuscript 58, 1903.)


Komentiraj