U Kristu je snaga

25. 02. 2014.

““Ili u moje nek’ dođe okrilje, neka sklopi mir sa mnom, mir neka sklopi sa mnom!”“ (Izaija 27,5)

Neprijatelj ne može pobijediti skromnog Kristovog učenika; za one koji u molitvi izlaze pred Gospodina, Krist je sebe postavio kao Zaklon i Utočište od napada zloga. Objavljeno nam je i obećanje: ““Ako neprijatelj navali kao rijeka, Duh će Gospodnji podignuti zastavu nasuprot njemu.”“ (Izaija 59,19 DK)
Sotoni je bilo dopušteno da kuša samouvjerenog Petra, kao što mu je bilo dopušteno da ustane na Joba; ali kada je to djelo bilo učinjeno, morao se povući. Da je Sotoni bilo dopušteno da bude po njegovom, za Petra ne bi bilo nikakve nade. On bi doživio potpuni brodolom vjere. Ali neprijatelj nije smio otići ni za dlaku dalje od onoga što mu je bilo dopušteno. U cijeloj sotonskoj vojsci nema sile koja bi mogla onesposobiti dušu koja se s jednostavnim povjerenjem uzda u mudrost proizišlu od Boga. (YI, 15. prosinca 1898.)
Krist je naša čvrsta utvrda i Sotona nema moći nad dušom koja u poniznosti uma hodi pred Bogom. Obećanje glasi: ““Ili u moje nek’ dođe okrilje, neka sklopi mir sa mnom, mir neka sklopi sa mnom!”“ (Izaija 27,5) U Kristu je savršena i potpuna pomoć svakoj kušanoj duši. Opasnosti vrebaju na svakom putu, ali cjelokupni nebeski svemir stoji na straži da nitko ne bude kušan više nego što može izdržati. Neki imaju snažne karakterne osobine koje stalno moraju krotiti. Ako budu pod upravom Božjega Duha, te osobine mogu poslužiti na blagoslov; ali ako ne budu, mogu se pokazati kao prokletstvo. … Ako se nesebično prihvatimo posla, nikada ni najmanje ne odstupajući od načela, Gospodin će nad nama raširiti svoje ruke i pokazati se kao moćni Pomagač. Ako budemo gledali na Isusa kao na Onoga na koga se možemo osloniti, On nas ni u jednoj nevolji neće iznevjeriti. (YI, 22. prosinca 1898.)