U Maruševcu održan radni seminar pastora Kršćanske adventističke crkve

22. 03. 2011.

MarusevecU organizaciji Jadranske unije konferencija Kršćanske adventističke crkve od 21. do 22. ožujka u Maruševcu nedaleko od Varaždina održan je redoviti radni seminar pastora Kršćanske adventističke crkve. Seminaru je nazočilo četrdesetak pastora s područja Republike Hrvatske i susjedne Republike Slovenije.

David Currie pastor i evanđelist iz Australije održao je radionice na temu: „Proces vođenja na odluku“, „Kršćansko rukovođenje“, „Pastoralno posjećivanje“ i „Ekspozitorno propovjedanje“. Vlatka Mihavec, novinarka HRT vodila je tematsku radionicu o ulozi medija u propovjedanju Evanđelja. Također je obradila i područje principa komuniciranja s medijima kao i područje komunikacije sa širom javnošću putem medija. Polaznici seminara imali su mogućnost praktične primjene pojedinih tematskih radionica. Na kraju seminara Dragutin Lipohar pastor na radu u njemačkoj crkvi u Hanoferu iznio je trenutne aktualnosti iz života i rada crkve u Njemačkoj.

M. Juričević