U Maruševcu uspješno završen prvi Međunarodni teološki simpozij

26. 06. 2011.

SimpozijNa Adventističkom teološkom visokom učilištu u Maruševcu povodom obljetnice 80 godišnjeg adventističkog teološkog obrazovanja na području Republike Hrvatske od 23. do 25. 06. 2011. održan je prvi Međunarodni teološki simpozij.

Uz otvaranje simpozija prigodne riječi pozdrava uputio je dekan adventističkog teološkog visokog učilišta mr. Željko Porobija. Uz područje biblijske teologije čuli smo i izlaganja iz drugih interdisciplinarnih područja koji su u užem ili širem smislu vezani s Biblijom. Zavidan broj predavača na simpoziju pristigao je kako iz Hrvatske tako i iz inozemstva prezentirajući dio rada iz svog znanstvenog područja kojim se bave.

dr. sc. PAUL ŽELJKO GREGOR (Andrews University, SAD)
“Rječnik stvaranja iz Postanka 1-3 u Petoknjižju i u drugim antičkim zapisima o stvaranju”

dr.sc ERIC TITUS (Evanđeoski teološki fakultet, Osijek)
„Discipleship as Ethical Command: Reflections from the Ethics of Karl Barth“

dr. sc. B. GODINA (Neuffen, Njemačka)
“Medijska pedagogija utemeljena na vrednotama”

dr. sc. RADIšA ANTIĆ (Newbold College, Velika Britanija)
“Sukob između Konstantinopola i Rima po pitanju posta subotom”

dr. sc. BORIS LAZIĆ (Paris Sorbonne University, Francuska)
“Osjećaj za sveto u pjesništvu hrvatske avangarde: šimić, Ujević, Krklec”

dr. sc. ZORICA KUBURIĆ (Filozofski fakultet, Novi Sad)
“Varijeteti religijske vjere na Balkanu”

dr.sc. ROBIN PLANT (Evanđeoski teološki fakultet, Osijek)
„Word of God or Human Cry? The Book of Lamentations as Scripture“

dr. sc. JADRANKA BRNČIĆ (Filozofski fakultet, Zagrebu)
“Hermeneutički obrat u teologiji”

dr. sc. IGOR ĐURČIK (Evanđeoski teološki fakultet, Osijek)
“Odgojno-obrazovna uloga adventističke crkve u oblikovanju identiteta mladih”

dr. sc. IGOR LORENCIN (Adventistički teološki fakultet, Maruševec)
“Socijalna dimenzija borbe za vlast u ranokršćanskoj crkvi – praktične pouke iz 3. Ivanove poslanice”

dr. cand. ŽELJKO POROBIJA (Adventistički teološki fakultet, Maruševec)
“Kršćanska etika među ostalim etikama”

dr. cand. IVAN MILANOV (Teološki fakultet Beograd, Srbija)
“Uzurpacija božanskog autoriteta u knjizi proroka Daniela 4. poglavlje”

dr. cand. ĐURĐICA GARVANOVIĆ POROBIJA (Srednja škola, Maruševec)
“Disperzija i stilska funkcija biblizama u dramskome diskurzu Miroslava Krleže: Adam i Eva”

mr. sc. IGOR MITROVIĆ (Teološki fakultet Beograd, Srbija)
“Trostruko anđeosko demaskiranje sekularnih liturgija: proširivanje eshatološke uloge adventizma”

mr. sc. MLADEN JOVANOVIĆ (Biblijski Institut u Zagrebu)
“Riječ koja mijenja čovjeka”

mr. sc. SLAVICA MARČETA (Adventistički teološki fakultet, Maruševec)
“Seksualno zlostavljane djece: Zlostavljači – čudovišta ili naši bližnji”

OSTALI PREDAVAČI:

Mr.sc. Mario Kushner (TEOLOšKA BIBLIJSKA AKADEMIJA -TBA Krapina)
Is huper used with the idea of substitution in the NT and how is it diferent from anti?“

dr. sc. BRANISLAV MIRILOV (Zaokski University, Rusija)
dr. sc. DRAGUTIN MATAK (Adventistički teološki fakultet, Maruševec)

Simpoziju je nazočilo oko 70 posjetitelja koji su u užem ili širem profesionalnom angažmanu zainteresirani za tematske sadržaje simpozija. Prigodom zatvaranja simpozija mr. Željko Porobija za jesen je najavio izlazak zbornika radova prezentiranih na ovom skupu. Uz zahvalu učesnicima najavio je i organiziranje sljedećeg u dvogodišnjem predstojećem periodu.

Mladen Juričević