Jutarnji stih

U nebeskom Svetištu

“Odatle slijedi da može zauvijek spašavati one koji po njemu dolaze k Bogu, jer uvijek živi da posreduje za njih.” (Hebrejima 7,25)

Otkupitelj svijeta imao je moć privući ljude k sebi, ukloniti njihove strahove, rastjerati njihovu tamu, nadahnuti ih nadom i hrabrošću te ih osposobiti da vjeruju u volju Boga koji ih prihvaća zahvaljujući zaslugama božanske Zamjene. Kao objekti Božje ljubavi trebali bismo zauvijek biti zahvalni što imamo Posrednika, Odvjetnika i Zastupnika u nebeskom Svetištu koji pred Ocem moli za nas.

Mi imamo sve što je bilo moguće dobiti i što bi trebalo potaknuti našu vjeru i povjerenje u Boga. Kada je kralj zemaljskog dvora svečano prisezao na vjernost svojim ljudima, nudio je svojega sina kao zalog, kako bi jamčio ispunjenje svojega obećanja. Pogledajte što je zalog Očeve vjernosti, koji je — da bi uvjerio čovječanstvo u nepromjenljivost svojega Savjeta — dao svojeg jedinorođenog Sina da dođe na Zemlju i uzme ljudsku narav, ali ne samo u razdoblju od nekoliko ljudskih godina, već da je zadrži i u nebeskom Svetištu, dajući tako vječni zalog vjernosti Bogu. O, kakve li dubine bogatstva Božje mudrosti i ljubavi!

Vjerom u Krista postajemo članovi kraljevske obitelji, Božji baštinici i sunasljednici s Isusom Kristom. U Kristu smo jedno. Kad stanemo pred Golgotu i pogledamo kraljevskog Patnika koji je umjesto čovjeka nosio prokletstvo Zakona imajući ljudsku narav, brišu se sva nacionalna razdvajanja i sve sektaške razlike; nestaju sve počasti zvanja i svaki ponos među kastama.

Svjetlost koja sja s Božjega prijestolja na golgotski križ zauvijek staje na kraj klasnim i rasnim razlikama koje je čovjek napravio. Ljudi iz svake klase postaju članovi Božje obitelji i djeca nebeskoga Kralja; ne zahvaljujući zemaljskoj moći, već ljubavi Boga koji je dopustio da Isus živi životom siromaha, nevolje i poniženja, smrti srama i agonije, da bi mnoge sinove i kćeri mogao dovesti u slavu.

Ni položaj, ni velika mudrost, ni sposobnosti, ni talenti neke osobe ne čine je vrednijom Božjeg poštovanja. Um, razboritost i ljudski talenti jesu Božji darovi koje treba upotrijebiti Njemu na slavu za izgrađivanje Njegovog vječnog kraljevstva. U očima Neba vrednuje se duhovnost i moralnost karaktera, koji će preživjeti grob i biti proslavljen besmrtnošću u beskrajnim vjekovima vječnosti. Samo će oni koji su cijenili Kristovu milost, koja ih je učinila Božjim baštinicima i zajedničkim nasljednicima s Isusom, ustati iz groba odražavajući sliku svojega Otkupitelja. (Selected Messages, knjiga 1, str. 258,259)


Komentiraj