U potpunosti otkriva Spasitelja

5. 05. 2023.

“Budući da u njemu stanuje stvarno sva punina božanstva, po njemu ste i vi ispunjeni. On je glava svakog Poglavarstva i Vlasti.” (Kološanima 2,9.10)

Kako ćete znati je li vas Bog prihvatio? Proučavajte Njegovu Riječ s molitvom. Nemojte je odlagati radi neke druge knjige. Ova Knjiga osvjedočuje o grijehu. Ona jasno otkriva put spasenja. Ona iznosi na svjetlo dana sjajnu i slavnu nagradu. Ona vam u potpunosti otkriva Spasitelja i uči vas da se samo zahvaljujući Njegovom beskonačnom milosrđu možete nadati spasenju. Ne zanemarite molitvu u klijeti, jer ona je duša pobožnosti. Ozbiljnom, gorljivom molitvom molite se za čistoću duše. Molite se ozbiljno kao da je na kocki vaš zemaljski život. Ostanite pred Bogom dok se u vama ne rodi neiskazana težnja za vlastitim spasenjem i dok ne dobijete istinsko uvjeravanje da vam je grijeh oprošten.

Isus vas nije ostavio da se čudite kušnjama i teškoćama s kojima se suočavate. Rekao vam je za njih i također vam je rekao da ne trebate biti utučeni i potišteni kada dođu nevolje. Gledajte u Isusa, svojega Otkupitelja, i budite vedri i radosni. Kušnje je najteže podnositi kad dolaze od vaše braće, vaših najprisnijih prijatelja. Ali i ove kušnje mogu se strpljivo podnijeti. Isus ne leži u novom Josipovom grobu. On je uskrsnuo i uzašao na Nebo gdje posreduje za nas. Imamo Spasitelja koji nas je toliko ljubio da je umro za nas, da bismo u Njemu imali nadu, snagu i hrabrost, kao i mjesto s Njime na Njegovom prijestolju. On vam je spreman i voljan pomoći kad god Ga zazovete.

Osjećate li svoju nedostatnost za povjerenje koje uživate? Hvala Bogu za to. Što više osjećate svoju nedostatnost, to ćete biti više skloni potražiti pomoć. “Približite se Bogu i on će se približiti vama!” (Jakov 4,8) Isus želi da budemo sretni i radosni. On želi da učinite najbolje što možete sa sposobnostima koje vam je dao i da se uzdate u Njega da će vam pomoći i da će naći one koji vam mogu pomoći u nošenju tereta. (Savjeti za Crkvu, str. 65,66)

Za razmišljanje: Kako mogu postati zahvalniji dok prolazim kroz poteškoće i nevolje? Kako danas mogu ohrabriti nekoga tko proživljava teške trenutke?