U skladu s Kristom

26. 09. 2011.

“Kao njegovi suradnici mi vas opominjemo da ne primate uzalud milosti Božje.” (2. Korinćanima 6,1)

Cijelo Nebo se zanima za djelo koje se obavlja na ovom svijetu i kojim se ljudi i žene pripremaju za budući besmrtni život. Po Božjem planu ljudskim je oruđima dana visoka čast da kao suradnici s Isusom Kristom rade na spašavanju duša. Božja riječ jasno kaže da znatnu prednost sudionicima u tom velikom djelu pruža spoznaja da je Svemogući na njihovoj strani, pružajući im pomoć u svakom njihovom iskrenom naporu da dostignu najviši stupanj moralnog i duhovnog savršenstva u radu za svojega Učitelja. To će biti slučaj sa svima koji osjećaju potrebu za pomoći. Oni trebaju smatrati Božje djelo uzvišenim i svetim, i svakoga dana prinositi Bogu darove zahvalnosti za silu Njegove milosti koja ih osposobljava da napreduju u životu pobožnosti. Djelatnik uvijek treba imati skromno mišljenje o sebi, imajući na umu mnogobrojne prigode i mogućnosti koje je propustio u nedostatku marljivosti i ljubavi prema radu. On ne treba biti obeshrabren, nego treba iznova ulagati nove napore da nadoknadi propušteno vrijeme.

Nitko ne može biti prisiljen da popuštanjem sotonskim kušnjama gazi svoju savjest i žalosti Svetoga Duha. U Božjoj riječi su dana mnogobrojna obećanja i upute na osnovi kojih svi koji žele mogu imati božansku pomoć u svojim nastojanjima da pobijede. Ako stalno imaju Isusa pred sobom, oni će se promijeniti i postati Mu slični. Oni koji vjerom ostaju u Kristu, dobivaju silu koja njihove napore čini uspješnima. Oni će stalno rasti i postati uspješniji u svojemu radu, a Božji blagoslov koji će se pokazati u općem napretku Njegovog djela svjedočit će da su oni doista Kristovi suradnici. Ali ma koliko netko napredovao u duhovnom životu, nikad se ne može uzdići do te razine da mu više nije potrebno marljivo istraživanje Pisma, jer se u njemu nalaze temeljni dokazi naše vjere. Sve točke nauka, čak iako su prihvaćene kao istina, treba preispitati u svjetlosti Zakona i Svjedočanstva; ako ne mogu izdržati tu provjeru, znači da u njima nema svjetlosti.

Treba pozorno proučavati veliki plan otkupljenja kako je otkriven u završnom djelu za ovo posljednje vrijeme. Prizori koji se odigravaju u nebeskom Svetištu trebaju ostaviti snažan dojam na um i srca mnogih, tako da i oni mogu ostaviti dojam na druge. Svi trebaju steći dublju spoznaju o službi pomirenja koja se obavlja u nebeskom Svetištu. Kad se ova velika istina uvidi i shvati, svi oni koji je prihvate radit će u skladu s Kristom na pripremi ljudi da opstanu u veliki Božji dan, i njihovi napori bit će uspješni. (Testimonies for the Church, sv. 5, str. 573—575)