Jutarnji stih

U skladu s Kristom

“Kao njegovi suradnici mi vas opominjemo da ne primate uzalud milosti Božje.” (2. Korinćanima 6,1)

Cijelo Nebo se zanima za djelo koje se obavlja na ovom svijetu i kojim se ljudi i žene pripremaju za budući besmrtni život. Po Božjem planu ljudskim je oruđima dana visoka čast da kao suradnici s Isusom Kristom rade na spašavanju duša. Božja riječ jasno kaže da znatnu prednost sudionicima u tom velikom djelu pruža spoznaja da je Svemogući na njihovoj strani, pružajući im pomoć u svakom njihovom iskrenom naporu da dostignu najviši stupanj moralnog i duhovnog savršenstva u radu za svojega Učitelja. To će biti slučaj sa svima koji osjećaju potrebu za pomoći. Oni trebaju smatrati Božje djelo uzvišenim i svetim, i svakoga dana prinositi Bogu darove zahvalnosti za silu Njegove milosti koja ih osposobljava da napreduju u životu pobožnosti. Djelatnik uvijek treba imati skromno mišljenje o sebi, imajući na umu mnogobrojne prigode i mogućnosti koje je propustio u nedostatku marljivosti i ljubavi prema radu. On ne treba biti obeshrabren, nego treba iznova ulagati nove napore da nadoknadi propušteno vrijeme.

Nitko ne može biti prisiljen da popuštanjem sotonskim kušnjama gazi svoju savjest i žalosti Svetoga Duha. U Božjoj riječi su dana mnogobrojna obećanja i upute na osnovi kojih svi koji žele mogu imati božansku pomoć u svojim nastojanjima da pobijede. Ako stalno imaju Isusa pred sobom, oni će se promijeniti i postati Mu slični. Oni koji vjerom ostaju u Kristu, dobivaju silu koja njihove napore čini uspješnima. Oni će stalno rasti i postati uspješniji u svojemu radu, a Božji blagoslov koji će se pokazati u općem napretku Njegovog djela svjedočit će da su oni doista Kristovi suradnici. Ali ma koliko netko napredovao u duhovnom životu, nikad se ne može uzdići do te razine da mu više nije potrebno marljivo istraživanje Pisma, jer se u njemu nalaze temeljni dokazi naše vjere. Sve točke nauka, čak iako su prihvaćene kao istina, treba preispitati u svjetlosti Zakona i Svjedočanstva; ako ne mogu izdržati tu provjeru, znači da u njima nema svjetlosti.

Treba pozorno proučavati veliki plan otkupljenja kako je otkriven u završnom djelu za ovo posljednje vrijeme. Prizori koji se odigravaju u nebeskom Svetištu trebaju ostaviti snažan dojam na um i srca mnogih, tako da i oni mogu ostaviti dojam na druge. Svi trebaju steći dublju spoznaju o službi pomirenja koja se obavlja u nebeskom Svetištu. Kad se ova velika istina uvidi i shvati, svi oni koji je prihvate radit će u skladu s Kristom na pripremi ljudi da opstanu u veliki Božji dan, i njihovi napori bit će uspješni. (Testimonies for the Church, sv. 5, str. 573—575)


Komentiraj