U Svetinji nad svetinjama

4. 03. 2013.

“Ali je Jahve u svojem svetom Hramu: nek’ zemlja sva zašuti pred njime!” (Habakuk 2,20)

Vidjela sam prijestolje i na njemu Oca i Sina. Promatrala sam Isusovo lice i divila se Njegovoj umilnosti. Oca nisam mogla vidjeti jer Ga je zaklanjao oblak blještave svjetlosti. Upitala sam Isusa je li Njegov Otac tijelom sličan Njemu. Potvrdio je da jest, ali Ga nisam mogla vidjeti jer, rekao je: “Kad bi samo jednom vidjela Njegovu slavu, ne bi ostala živa.” …
Vidjela sam kako Otac ustaje sa svojeg prijestolja i u ognjenim kolima odlazi u Svetinju nad svetinjama iza zastora i sjeda. … Zatim su do mjesta gdje se Isus nalazio došla kola od oblaka, s kotačima kao ognjeni plamen, okružena anđelima. Stupio je u kola i bio prenesen u Svetinju nad svetinjama gdje je sjedio Otac. Tu sam vidjela Isusa, Velikog svećenika, kako stoji pred Ocem. (Rani spisi, str. 63,64)
Dva prelijepa kerubina, svaki s jedne strane Kovčega, stajala su raširenih krila pruženih iznad Kovčega i dodirivala se iznad Isusove glave dok je stajao pred prijestoljem milosti. Lica su im bila okrenuta jedno prema drugome, a pogled usmjeren na Kovčeg prikazujući nebeske vojske koje sa zanimanjem gledaju Božji zakon. Između kerubina bila je zlatna kadionica i kad su se molitve svetih, upućene vjerom, dizale do Isusa koji ih je prinosio svojem Ocu, iz kadionice se podigao oblak tamjana, nalik na dim prekrasnih boja. Iznad mjesta gdje je Isus stajao pred Kovčegom nalazila se izuzetno jaka svjetlost u koju nisam mogla gledati; izgledala je kao Božje prijestolje. (Isto, 206)
Naš raspeti Gospodin zauzima se za nas u prisutnosti Oca pred prijestoljem milosti. Mi se možemo pozivati na Njegovu žrtvu pomirnicu da dobijemo oprost, opravdanje i posvećenje. Zaklano Janje naša je jedina nada. Naša vjera gleda prema Njemu, prihvaća Ga kao Onoga koji može dati potpuno spasenje, i miris te za sve dovoljne žrtve biva prihvaćen pred Ocem. … Krist je u svojoj slavi zainteresiran za naš uspjeh. On je duboko zainteresiran za cijelo čovječanstvo. On je naš Spasitelj, pun suosjećanja. (7BC 948)