Učenje za vječnost

30. 12. 2011.

“Saopćivši nam tajnu svoje volje, prema onome što je prije u njemu odlučio za provedbu punine vremena: obuhvatiti pod jednu glavu u Kristu sve što je na nebesima i što je na zemlji.” (Efežanima 1,9.10)

Kako se približavamo kraju povijesti ovoga svijeta, proročanstva koja se odnose na posljednje dane zahtijevaju našu posebnu pozornost. Posljednja knjiga Novog zavjeta prepuna je istina koje moramo razumjeti. Sotona je tako zaslijepio um mnogih, da spremno prihvaćaju svaki izgovor da ne proučavaju Otkrivenje. Međutim, Krist preko svojeg sluge Ivana objavljuje što će se zbivati u posljednje dane i kaže: “Blago čitaču i slušačima riječi ovoga proročanstva ako vrše što je u njemu napisano.” (Otkrivenje 1,3)

Sam Krist kaže: “A ovo je vječni život: spoznati tebe, jedino pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista.” (Ivan 17,3) Zašto smo tako spori da shvatimo vrijednost ove spoznaje? Zašto ove slavne istine ne plamte u našim srcima, zašto ne izviru s naših usana, zašto ne prožimaju cijelo naše biće?

Dajući nam svoju Riječ, Bog nam je dao sve istine koje su nam potrebne za spasenje. Tisuće su već zahvaćale s ovih izvora života, a ipak se razina njihovih voda nije smanjila. Tisuće su stavile Gospodina pred sebe i gledajući Ga promijenile se, poprimajući Njegov lik. Njihov duh gori u njima dok govore o Njegovom karakteru, dok objavljuju ono što je Krist postao njima i što su oni postali Kristu. Ali ti istraživači nisu iscrpli ove velike i svete teme. Još se mnoge tisuće mogu uključiti u istraživanje tajni spasenja. Kada se budemo bavili Kristovim životom i naravi Njegovog poslanja, zrake svjetla zasjat će sve jasnije pri svakom pokušaju da otkrijemo istinu. Svako novo istraživanje otkrivat će nešto novo i mnogo zanimljivije od onoga što nam je dotad bilo poznato. Ova tema je neiscrpna. Proučavanje Kristovog utjelovljenja, Njegove Žrtve pomirnice i posredničke službe zaokupljat će umove marljivih istraživača sve dok bude vremena; i gledajući prema Nebu i njegovim bezbrojnim godinama, oni će uzviknuti: “Velika je tajna pobožnosti!”

U vječnosti ćemo naučiti ono što je već ovdje moglo prosvijetliti naše razumijevanje. Teme povezane s otkupljenjem zaokupljat će srca, um i jezik otkupljenih tijekom vječnih vremena. Oni će shvatiti istine koje je Krist želio objaviti svojim učenicima, a koje oni nisu mogli shvatiti jer nisu imali dovoljno vjere. Sve više i više, neprestano će se otvarati novi pogledi na Kristovo savršenstvo i slavu. Tijekom beskrajnih vjekova vječnosti vjerni Domaćin iznosit će iz svojih riznica novo i staro. (Isusove usporedbe, str. 86,87)