Učitelj i Spasitelj cijelog čovječanstva

13. 09. 2023.

“Nek mi nauk daždi poput kiše, kao rosa riječ nek moja pada, kao kišica po mladoj zeleni, kao pljusak po travi velikoj!” (Ponovljeni zakon 32,2)

Svojoj današnjoj djeci Gospodin kaže: “Budite hrabri i radite,  jer ja sam s vama!” Kršćanin u Gospodinu uvijek ima silnog pomoćnika. Možda ne znamo na koji će nam način Bog pomagati, ali jedno znamo: On nikada neće iznevjeriti one koji se oslone na Njega! Kad bi kršćani mogli shvatiti koliko je puta Gospodin preusmjerio njihove putove da se ne bi ostvarila namjera koju je neprijatelj imao s njima, ne bi se na putu spoticali prigovarajući. Njihova bi se vjera oslanjala na Boga i nikakva nevolja ne bi ih mogla pokrenuti s mjesta. Oni bi priznali Boga kao svoju mudrost i uspješnost, a On bi učinio da se ostvari sve ono što je poželio postići preko njih.

Ozbiljni pozivi i usrdna ohrabrenja upućeni preko Hagaja, dobili su novi naglasak i novu širinu preko Zaharije, kojega je Gospodin podigao radi pomoći u pozivanju Izraela da ustane i gradi Hram. Zaharijina prva poruka glasila je da Božja riječ nikad neće iznevjeriti; bilo je to obećanje onima koji poslušaju sigurnu riječ proroštva.

Iako su im polja ležala neobrađena, iako su se njihove skromne zalihe hrane brzo smanjivale, iako su bili okruženi neprijateljskim narodima, Izraelci su krenuli naprijed u vjeri odazivajući se pozivu Božjih vjesnika i počeli su marljivo raditi na obnavljanju razorenog Hrama. Bilo je to djelo koje je zahtijevalo čvrsto oslanjanje na Boga. Dok se narod trudio da učini ono što se od njega očekivalo, dok je nastojao obnoviti utjecaj Božje milosti u svome životu i srcu, Zaharija i Hagaj objavljivali su poruku za porukom, uvjeravajući ga da će njegova vjera biti bogato nagrađena i da će se Božje obećanje o budućoj slavi Hrama čije su zidove upravo podizali sigurno ostvariti. Upravo će se u tom Hramu pojaviti, kad se navrši vrijeme, Čežnja svih naroda kao Učitelj i Spasitelj cijeloga čovječanstva.

I tako graditelji nisu bili ostavljeni da se sami bore: “Proroci su Božji bili s ljudima i bodrili ih.” Jahve nad vojskama objavio je: “Budi junak. … Na posao! Jer, ja sam s vama!” (Ezra 5,2; Hagaj 2,4) (Proroci i kraljevi, str. 365,366)

Za razmišljanje: Cijenim li još uvijek Božje upute dane preko proroka u prošlosti?