Jutarnji stih

Udaljavanje od nebeskog prijestolja

“On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nje lišio uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima. … Ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, i to do smrti na križu.” (Filipljanima 2,6-8)

Da bismo mogli potpuno razumjeti vrijednost spasenja, moramo saznati kojom je cijenom bilo plaćeno. Upravo zato što imaju samo ograničene predodžbe o patnjama koje je Krist podnio, mnogi nedovoljno cijene veliko djelo pomirenja. Slavni plan čovjekovog spasenja izveden je zahvaljujući beskrajnoj ljubavi Boga Oca. Taj božanski plan najčudesniji je izraz Božje ljubavi prema palom ljudskom rodu. Ljubav koja se pokazala darovanjem Božjeg ljubljenog Sina zadivila je i svete anđele. “Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16) Naš Spasitelj je bio sjajnost slave svojega nebeskog Oca i obličje Njegova bića. On je imao božansko veličanstvo, besprijekornost i savršenstvo. Bio je jednak Bogu. “Jer Bog odluči u njemu nastaniti svu Puninu.” (Kološanima 1,19) …
Krist je pristao umrijeti umjesto grešnika da bi čovjek, živeći životom poslušnosti, mogao izbjeći kaznu koju propisuje Božji zakon. (2T 200,201)
Isus je bio veličanstvo Neba, voljeni Zapovjednik anđela koji su Mu s radošću ugađali. Bio je jedno s Bogom, “u krilu Očevu” (Ivan 1,18), a ipak je smatrao da nije u redu uživati u jednakosti s Bogom dok je čovjek u grijehu i bijedi. Sišao je sa svojeg prijestolja, skinuo krunu, ostavio kraljevsko žezlo, i svoju božansku narav odjenuo ljudskom. Ponizio je samoga sebe do smrti na križu, da bi čovjek mogao biti uzdignut i sjesti s Njim na Njegovo prijestolje. U Njemu imamo savršeni dar, beskrajnu žrtvu, moćnog Spasitelja koji može savršeno spasiti sve koji dolaze k Bogu preko Njega. On je došao kako bi u ljubavi otkrio Oca, pomirio čovjeka s Bogom, načinio od njega novo stvorenje obnovljeno prema obličju Onoga koji ga je stvorio. (1SM 321)
Naš nebeski Otac prinio je beskrajnu žrtvu kada je dao svojega Sina da umre za palog čovjeka. Ta cijena, plaćena za naše otkupljenje, treba nam pomoći da steknemo uzvišenije razumijevanje o tome što možemo postati uz Kristovu pomoć. (4T 563)


Komentiraj