Udvojenost puna snage

4. 10. 2012.

„Zar je dakle Zakon protivan obećanjima Božjim? Daleko od toga! Kad bi bio dan Zakon koji bi mogao dati život, onda bi opravdanje dolazilo doista od Zakona.“ (Galaćanima 3,21)

Zakon i Evanđelje ne mogu se razdvojiti. U Kristu su se srele milost i istina, poljubila se pravda i mir. Evanđelje nije zanemarilo obveze koje muškarci i žene imaju prema Bogu. Evanđelje je protumačeni Zakon, ništa više i ništa manje. Ono ne dopušta ništa više slobode grijehu od Zakona. Zakon ukazuje na Krista; Krist ukazuje na Zakon. Evanđelje nas poziva na pokajanje. Pokajanje zbog čega? Zbog grijeha! A što je grijeh? Kršenje Zakona. Zato Evanđelje poziva grešnike da se od svojih prekršaja vrate poslušnosti Božjem zakonu. Isus je svojim životom i svojom smrću pozvao na najstrožu poslušnost Zakonu. On je umro, pravedan za nepravedne, nevin za krivce, da bi se mogla sačuvati čast Božjeg zakona, a da ljudski rod ipak potpuno ne propadne.

Djelo spasenja i u Starome i u Novome zavjetu je isto. …

Sotona djeluje svom svojom prijevarnom silom da uhvati svijet u svoju zamku. On želi da svijet povjeruje da je prinošenjem velike žrtve ukinut Božji zakon. On prikazuje Krista kao protivnika zakona Božje vladavine na Nebu i na Zemlji. Međutim, Vladar svijeta ima Zakon kojim upravlja svojim nebeskim silama i svojom zemaljskom obitelji, a smrt Njegovog Sina učvrstila je nepromjenjivost tog Zakona i učinila da ona bude izvan svake sumnje. Bog nema nikakvu namjeru ukinuti svoje visoko mjerilo pravde. Ovim svojim mjerilom On može odrediti kako izgleda pravedan karakter. …

Svako razumno biće mora shvatiti načela Božjeg zakona. Krist izjavljuje preko apostola Jakova: „Uistinu, ako tko vrši sav Zakon, a pogriješi samo u jednome, postaje krivac za sve.“ (Jakov 2,10) Ove riječi bile su napisane nakon Kristove smrti; prema tome, Zakon je bio obvezatan za sve u to vrijeme. …

Ljudi mogu govoriti o slobodi, o evanđeoskoj slobodi. Oni mogu tvrditi da nisu u okovima Zakona. Ali utjecaj evanđeoske nade neće navoditi grešnike da gledaju na Kristovo spasenje kao na pitanje besplatne milosti, iako nastavljaju kršiti Božji zakon. Kada svjetlo istine rasvijetli njihov um i oni potpuno shvate Božje zahtjeve i postanu svjesni veličine svojih prijestupa, oni će promijeniti svoje putove, postati vjerni Bogu snagom koju će dobiti od svojeg Spasitelja i živjeti novim i čistijim načinom života. (Signs of the Times, 25. veljače 1897.)

Leave a Comment