Ujedinjeni s Božjom djecom

27. 01. 2014.

““Dakako svi ste po vjeri sinovi Božji u Kristu Isusu.”“ (Galaćanima 3,26)

Rijetko nalazimo dvije potpuno iste osobe. Među ljudskim bićima, kao i među stvarima u svijetu prirode, vlada raznolikost. Jedinstvo u raznolikosti među Božjom djecom — iskazivanje ljubavi i podnošenje usprkos razlikama u temperamentu — to je svjedočanstvo da je Bog poslao svojega Sina na svijet da spasi grešnike. (MS 99, 1902.)
Jedinstvo koje postoji između Krista i Njegovih učenika ne uništava bilo čiju osobnost. U umu, u namjeri, u karakteru, oni su jedno, ali ne i u osobnosti. Zajedništvom Božjeg Duha, pokoravajući se Božjem zakonu, čovjek postaje dionik božanske naravi. Krist dovodi svoje učenike u živu zajednicu sa sobom i sa svojim Ocem. Djelovanjem Svetoga Duha na ljudski um, čovjek postaje savršen u Kristu Isusu. Jedinstvo s Kristom uspostavlja žive veze jedinstva i među učenicima. To jedinstvo je za svijet najuvjerljiviji dokaz u prilog Kristovom veličanstvu i savršenstvu kao i Njegove sile koja uklanja grijeh. (MS 111, 1903.)
Sile tame imaju malo izgleda u borbi protiv vjernika koji se međusobno ljube onako kao što je Krist ljubio njih, koji ne šire otuđenost i razdor, koji se drže zajedno, koji su ljubazni, uslužni i nježnog srca, koji njeguju vjeru koja očituje svoju snagu ljubavlju i čisti dušu. Moramo imati Kristovog Duha ili nismo Njegovi. (MS 103, 1902.)
U jedinstvu je snaga; u neslozi je slabost. (Letter 31, 1892.)
Što je uža naša zajednica s Kristom, to će uža biti i naša međusobna zajednica. Nesloga i neprijateljstvo, sebičnost i uobraženost bore se za prevlast. To su rodovi podijeljenog srca, podložni nagovorima neprijatelja duša. Sotona likuje kada može posijati sjeme razdora. (MS 146, 1902.)
U slozi je život, sila koja se ne može dobiti ni na koji drugi način. (MS 96, 1902.)