Jutarnji stih

Uloga krštenja

“Dakle, s njim smo zajedno ukopani po krštenju u smrt da bismo, kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih Očevom slavom, i mi živjeli novim životom.” (Rimljanima 6,4)

Krist je krštenje proglasio ulazom u svoje duhovno kraljevstvo. On ga je postavio kao jasan uvjet koji moraju ispuniti svi koji žele biti priznati kao podanici Oca i Sina i Svetoga Duha. Oni koji prođu obred krštenja, javno izjavljuju da su odbacili svijet, da su postali članovi kraljevske obitelji, djeca nebeskog Kralja. …
Krist traži od onih koji su primili ovaj obred da ne zaborave da su vezani svečanim zavjetom da će živjeti Gospodinu. Oni trebaju upotrijebiti za Njega sve sposobnosti koje su im povjerene i nikada ne smiju izgubiti iz vida da nose Božji znak poslušnosti — subotu iz četvrte zapovijedi, da su podanici Kristovog kraljevstva, dionici božanske naravi. Oni trebaju pokoriti Bogu sve što imaju i što jesu, svim svojim darovima služiti Bogu na slavu.
Oni koji su kršteni trostrukim imenom Oca, Sina i Svetoga Duha, na samom ulazu u svoj kršćanski život time objavljuju da su prihvatili poziv: “‘Zato iziđite između njih i odvojite se’ — veli Gospodin! ‘Ne dotičite se ničega nečista, i ja ću vas primiti! Ja ću vam biti Otac, a vi ćete mi biti sinovi i kćeri’, veli Gospodin Svemogući.” (2. Korinćanima 6,17.18) “Budući da imamo ova obećanja, očistimo se, ljubljeni od svake tjelesne i duševne ljage, i privedimo k savršenstvu svoju svetost u strahu Božjemu!” (2. Korinćanima 7,1)
Neka oni koji su krštenjem primili Božji pečat poslušaju ove riječi, neka imaju na umu da je Bog stavio na njih svoj potpis objavljujući na taj način da su postali Njegovi sinovi i kćeri. Otac, Sin i Sveti Duh, beskrajne i sveznajuće sile, primaju one koji istinski ulaze u zavjetni odnos s Bogom. Oni su prisutni prigodom svakog krštenja i prihvaćaju kandidate koji su odbacili svijet i primili Krista u hram svoje duše. Ti kandidati su ušli u Božju obitelj i njihova imena su unesena u Janjetovu knjigu života. (6BC 1075)


Komentiraj