Jutarnji stih

Uporabi ono što imaš

„Što god činite, činite od sveg srca kao Gospodinu, a ne ljudima.“ (Kološanima 3,23)

Svaki pojedinac, od najmanjega i najneuglednijega pa sve do najvećega i najuzvišenijega, moralni je predstavnik obdaren sposobnostima za koje će biti odgovoran Bogu. …

Neka poslovni ljudi obavljaju svoje poslove tako da vjernošću proslavljaju svojega Učitelja. Neka svoju vjeru unose u sve što čine, neka Kristov duh otkrivaju drugima. Mehaničar neka bude marljiv i vjeran predstavnik Onoga koji se trudio na neuglednom životnom položaju u palestinskim gradovima. Neka svi koji se zovu Kristovim imenom rade tako da drugi, gledajući njihova dobra djela, budu pokrenuti da proslave svojega Stvoritelja i Otkupitelja. …

Neka oni koji su blagoslovljeni sjajnim talentima ne umanjuju vrijednost službe onih koji su manje daroviti od njih. Najmanji dar je dar od Boga. S Božjim blagoslovom, jedan talenat može se marljivom uporabom udvostručiti, a dva uporabljena u Kristovoj službi bit će povećana na četiri; i tako i najskromniji dar može uzrasti u snazi i korisnosti. …

Mi smo odgovorni za talente koje nam je Bog dao. Gospodin nije ukorio slugu koji je udvostručio svoj talenat, koji će radio u skladu sa svojim sposobnostima. Oni koji na taj način dokažu svoju odanost, bit će pohvaljeni i nagrađeni; ali oni koji gube vrijeme u vinogradu, koji ništa ne čine ili nemarno obavljaju Božji posao, svojim djelima pokazuju pravi odnos prema djelu na koje su pozvani. Oni pokazuju da njihovo srce nije u službi u koju su pozvani. …

Neka se nitko ne žali što nema više talenata za službu Učitelju. … Zahvalite Bogu za sposobnosti koje imate i molite se da budete osposobljeni da ispunite odgovornosti koje su vam povjerene. Ako želite biti još korisniji, pođite na rad i stecite ono zbog čega sada plačete. Pođite na rad s ustrajnim strpljenjem, radite kako najbolje možete bez obzira na to kako drugi rade. … Neka vaša misao ili vaše riječi ne budu: »O, kada bi mi bio povjeren veći posao! O, kada bih bio na ovom ili onom mjestu!« Obavite svoju dužnost na mjestu na kojem se nalazite! Uložite na najbolji mogući način darove koji su vam povjereni upravo na onom mjestu na kojem će vaš rad imati najveću cijenu pred Bogom. (Review and Herald, 26. listopada 1911.)


Komentiraj