Usavršena crkva

26. 11. 2012.

„On je i Glava Tijela, Crkve: on je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvi.“ (Kološanima 1,18)

Bog želi da se u Njegovom narodu pokaže vjera koja djeluje preko ljubavi i čisti dušu jer će ga jedino to pripremiti za budući, besmrtni život. Mi moramo dovršiti veliko djelo, a imamo samo malo vremena u kojem to moramo obaviti. Djelu su potrebni obraćeni, posvećeni muškarci i žene koji će u Gospodinu imati svoj oslonac. Preko takvih radnika Gospodin će pokazati silu svoje milosti. …

Moja braćo i sestre, neka Božja istina boravi u vašem srcu kao živa, sveta vjera. Biblijska se istina mora razumjeti da bi mogla osvjedočiti savjest i promijeniti život. Božji narod ostatka mora biti obraćen. Objavljivanje ove vijesti treba pokrenuti obraćenje i posvećenje duša. Mi trebamo osjetiti silu Božjega Duha u ovom pokretu. Ovo je uzvišena, određena poruka; onomu tko je prima ona znači sve i zato je treba objaviti glasnom vikom. Mi moramo imati istinsku, vječnu vjeru da će ova vijest ići naprijed i postajati sve važnija kako se približava svršetak vremena.

Krist želi da se Njegov lik odražava u svakoj obnovljenoj duši. Sve koji budu krotki i ponizni u srcu, On će učiniti Božjim suradnicima. Naši duhovni sukobi često bi mogli biti nazvani našim duhovnim pobunama. Nedostatak pokornosti Božjoj volji u našem srcu dovodi nas u teškoće. Mi želimo ići svojim putem. Stoga moramo činiti ono što je Krist činio – boriti se s Ocem u molitvi i tražiti snagu i silu da Ga objavljujemo svojim riječima i ponašanjem. …

Jedini cilj i svrha našeg života treba biti da činimo ono što Učitelj od nas traži i da unapređujemo Njegovo djelo na Zemlji. Onda ćemo duhovno rasti, a Sveti Duh će djelovati na naše srce kako bi preobrazio naš karakter. Duh velikodušnosti pokazat će se u ljubaznosti i nježnosti prema bližnjima. Naše „ja“ bit će sakriveno s Kristom u Bogu. Gledajući Kristov karakter, mi ćemo se promijeniti i postati slični Njemu.

Zaboravimo na sebe i prihvatimo Isusa Krista kao Put, Istinu i Život. Vjera u Njega jedini je dragocjeni nauk. On je živi Predstavnik savršene poslušnosti vječnoj Riječi. (Review and Herald, 26. kolovoza 1909.)