Jutarnji stih

Uskrsnuće u novi život

“Dakle, s njim smo zajedno ukopani po krštenju u smrt da bismo, kao što je Krist uskrsnuo od mrtvih Očevom slavom, i mi živjeli novim životom.” (Rimljanima 6,4)
Vjernik koji se kaje, koji poduzima potrebne korake za obraćenje, svojim krštenjem proslavlja Kristovu smrt, pokop i uskrsnuće. On silazi u vodu kao što je Krist umro i bio pokopan, i diže se iz vode kao što je Krist uskrsnuo — ne da nastavi sa starim životom u grijesima, nego da živi novim životom u Isusu Kristu. (S.D.A. Bible Commentary, sv. 5, str. 1113) Onaj koji je rekao: “Polažem svoj život da ga opet uzmem” (Ivan 10,17), vratio se iz groba u život koji je bio u Njemu samom. Ljudsko je umrlo, božansko nije. U svojoj božanskoj naravi Krist je imao moć da slomi stege smrti. On objavljuje da u sebi ima život da oživi koga želi. Sva stvorena bića žive jer Bog tako želi i ima moć. Ona su primatelji života Sina Božjeg. Koliko god ljudi bili sposobni i talentirani, koliko god velike bile njihove mogućnosti, u životu ih održava Izvor sveg života. On je izvor, obilje života. Samo Onaj koji jedini posjeduje besmrtnost, koji živi u svjetlosti i životu, može reći: “Imam vlast dati ga, imam vlast opet ga uzeti.” (redak 18) … Kristu je dano pravo da daje besmrtnost. Život koji je položio u ljudskoj naravi, On je ponovno uzeo i dao ljudima. … Krist je postao jedno s čovječanstvom da bi čovječanstvo moglo postati jedno u duhu i životu s Njim. Zahvaljujući ovom jedinstvu, u poslušnosti prema Božjoj riječi, Njegov život postaje njihov život. On govori onima koji se kaju: “Ja sam uskrsnuće i život.” (Ivan 11, 25) Na smrt Krist gleda kao na san — tišinu, mrak, spavanje. On govori o njoj kao da je jedan trenutak. “Tko god živi i vjeruje u me,” kaže On, “sigurno neće nigda umrijeti!” (redak 26) … “Sigurno neće nigda vidjeti smrti.” (Ivan 8,51) I za onoga tko vjeruje, smrt je samo sitnica. S Njim umrijeti znači spavati. “Tako će i Bog one koji su umrli ujedinjeni s Isusom dovesti s njim.” (1. Solunjanima 4,14) (Selected Messages, sv. 1, str. 301—303)


Komentiraj