Usprkos neoborivim dokazima Pilat se i dalje koleba

22. 09. 2016.

“Otada je Pilat nastojao da ga oslobodi, a Židovi su vikali: ‘Ako ovoga oslobodiš, nisi prijatelj caru! Svaki koji se pravi kraljem protivi se caru.’” (Ivan 19,12)
Pošto je obavio svoje sotonsko djelo, Herod je, ne izrekavši nikakvu osudu, poslao Krista natrag Pilatu, čovjeku osvjedočenom u istinu, ali nespremnom da joj se pokori. Pilat je, izgleda, pod nevidljivim utjecajima bio osvjedočen u pogledu naravi Sveca Izraelovog. Njegov kolebljivi um bio je prisiljen priznati da Krist nije prevarant, da u Njegovim riječima i ponašanju nema ni traga nikakve prijevare. … Pokušavajući se nagoditi s tom sotonskom, pomahnitalom gomilom, predložio je da bičuje Krista umjesto da Ga razapne. Međutim, svećenici i poglavari, odlučni u svojoj namjeri, zaključili su da ni šibanje ne treba izostaviti, ali kada je bila riječ o kazni za Njega, nisu se htjeli zadovoljiti ničim manjim od križa. Takva je ljudska narav i danas kada se nađe pod vlašću Sotone. … Pilat nije bio za to da Krista osudi pa je pomislio da bi, neovisno o vođama, mogao utjecati na suosjećanje i ljudsku stranu okupljenog mnoštva. Znao je da se u tom pogledu nema čemu nadati od svećenika i poglavara. Održao je kratak govor izjavljujući da na Kristu ne nalazi nikakvu krivnju. Potvrdio je Herodov zaključak da su izjave svjedoka bezvrijedne, da se ne slažu. … Pilat je ipak postupao suprotno svjetlu, neoborivim dokazima i osvjedočenjima. Svećenici i poglavari uvidjeli su na osnovi toga da mogu postići sve što žele. Pilat je na svojoj strani imao dokaze i pravdu, i da je zauzeo čvrst stav na temelju Kristove nevinosti, poštedio bi sebe kasnijeg žaljenja i očaja čovjeka koji je žrtvovao nevinost smrtnom neprijateljstvu i mržnji zavidnih, tobože pobožnih ljudi. Isus je išiban. Pilat je primio opomenu od Boga u vezi s činom na koji se spremao. … Dok je ispitivao zatvorenika, njegovu ženu je posjetio anđeo s Neba i ona je u noćnom viđenju ugledala Isusa i razgovarala s Njim. … Čula je Pilatovu presudu i vidjela ga kako predaje Krista Njegovim ubojicama. Probudila se s očajničkim krikom. Potraživši papir i pero, napisala mu je riječi upozorenja. Dok se Pilat kolebao što da učini, do njega se probio glasnik s porukom njegove žene: “Nemoj se nikako miješati u stvar toga pravednika, jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega!” (Matej 27,19) (Manuscript 112, 1897.)