Ustoličenje

24. 11. 2022.

“Zatim, u viđenju, čuh glas mnogih anđela skupljenih oko prijestolja, oko Bićâ i Staraca. Njihov broj bijaše deset tisuća puta deset tisuća i tisuću puta tisuću, a pjevali su jakim glasom: ‘Dostojno je Janje koje je zaklano da primi moć, bogatstvo, mudrost, snagu, čast, slavu i hvalu!’ I čuh sva stvorenja na nebu, na zemlji, pod zemljom i na moru sa svim bićima što se u njima nalaze gdje govore: ‘Onomu koji sjedi na prijestolju, i Janjetu: hvala, čast, slava i vlast u vijeke vjekova!’ I četiri Bića odgovore: ‘Amen!’ Starci padoše i pokloniše se.” (Otkrivenje 5,11-14)

Prizor se sada premješta. Uzašašće ne samo da znači da uskrsli Krist odlazi sa Zemlje, već i da dolazi na Nebo. On to ne čini samo kao umorni hodočasnik, već kao Kralj Osvajač. Isus je završio djelo zbog kojeg je napustio svoje mjesto na Nebu. Sada je ustoličen ili, točnije rečeno, ponovno ustoličen kao Onaj koji je dostojan da zauzme isto mjesto s Ocem na Njegovom prijestolju.

Dakle, prizor prelazi s učenika koji se raduju u zemaljskom hramu na anđeosku vojsku koja iskazuje hvalu u nebeskom Hramu.

U tom uzvišenom prizoru Hrama, u 4. i 5. poglavlju Otkrivenja, prikazan je niz pohvala dok se Janje ponovno pridružuje Ocu na dan ustoličenja.

Riječi hvale odnose se na Isusovu dostojnost kao “Janjeta koje je zaklano”. Na križu je Nebo porazilo Sotonu. Taj događaj zajamčio je sigurnost svemira u nevolji. To je sada prošlost. Sadašnjost je iskazivanje hvale nebeskog mnoštva i obožavanje na najuzvišeniji mogući način.

A što dostojno Janje treba primiti? Kao prvo, silu. Sjedeći na prijestolju svemira, uskrsli Krist moći će udijeliti silu svojim sljedbenicima na Zemlji. Prvi zemaljski izraz te sile događa se na blagdan Pedesetnice kada apostoli primaju blagoslov Duha Svetoga. Prema tome, ustoličenje je imalo zemaljsku stranu. Ponovno vidimo povezanost između događaja na Zemlji i nebeske stvarnosti.

Kada je Isus na prijestolju, Njegovi sljedbenici na Zemlji sigurni su u nebeske darove.

Sila je, naravno, samo jedna stavka na listi darova danih Zaklanom Janjetu — Njemu također pripada bogatstvo, mudrost, moć, čast, slava i blagoslov. Prizor ustoličenja završava time što se čitav svemir pridružuje najvećem skupu hvale u povijesti svemira.

Dok pokušavamo shvatiti stvarnost i čudesnost ovih događaja, trebamo pozorno proučavati i razmišljati o hvalospjevima u 4. i 5. poglavlju Otkrivenja. Pomoći će nam da potpunije pristupimo istinskom bogoslužju dok primjenjujemo ove pouke na svoj svakidašnji duhovni život.