Usvojena Deklaracija o vjerskim slobodama

25. 01. 2011.

slobodeOdbor ministara 47 država članica Vijeća Europe u četvrtak (20.01.2011.) je jednoglasno usvojio Deklaraciju o vjerskim slobodama, saopćeno je iz Vijeća Europe.

Kao što su nedavni tragični događaji pokazali, pripadnici svih vjeroispovjesti sve su više žrtve diskriminacije i agresije – ponekad po cijenu života – samo zbog njihovih vjerskih uvjerenja. Mi, 47 država članica Vijeća Europe, oštro osuđujemo takve činove i sve oblike poticanja na vjersku mržnju i nasilje, kaže se u Deklaraciji.

Napominje se da je sloboda mišljenja, savjesti i vjere neotuđivo pravo utkano u UN-ovu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i zagarantirano je člankom 18. Međunarodne konvencije o građanskim i političkim pravima iz 1966. godine i člankom 9. Europske konvencije o ljudskim pravima, čiji je zaštitnik Vijeće Europe.

“Ne može biti demokratskog društva zasnovanog na obostranom uvažavanju i toleranciji bez poštovanja slobode mišljenja, savjesti i vjere. Njegovo uvažavanje suštinski je preduvjet za zajednički život”, ističe se u Deklaraciji o vjerskim slobodama.

Izvor: Vijesti. Ba/Fena