Utemeljen na pravdi

6. 03. 2013.

“Pravda i pravo temelji su prijestolja njegova.” (Psalam 97,2)

Bog u svom postupanju prema svojim stvorenjima održava načela pravednosti tako što otkriva istinsku narav grijeha, pokazujući da su njegove posljedice bijeda i smrt. Nikada nije bilo i nikada neće biti bezuvjetnog oprosta grijeha. Takav oprost bio bi odbacivanje načela pravednosti koji je sam temelj Božje vladavine. To bi izazvalo zaprepaštenje bezgrešnog svemira. Bog je vjerno upućivao na posljedice grijeha, i ako ta upozorenja nisu istinita, kako možemo biti sigurni da će Njegova obećanja biti ispunjena? Takozvana dobrota koja zanemaruje pravdu nije dobrota, već slabost.
Bog je darovatelj života. Od samog početka svi su Njegovi zakoni dani za život. Ali grijeh je prekinuo poredak koji je Bog uspostavio i uslijedio je nesklad. Sve dok postoji grijeh, patnja i smrt su neizbježne. Samo zato što je Otkupitelj ponio prokletstvo grijeha umjesto nas čovjek se može nadati da će osobno izbjeći njegove strašne posljedice. (Patrijarsi i proroci, str. 436)
Mi trebamo prihvatiti Krista kao svojeg Spasitelja i On će nam usaditi Božju pravednost u Kristu. … “U ovome se sastoji ljubav: nismo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao Sina svoga kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe.” (1. Ivanova 4,10)
U Božjoj ljubavi otvorena je najčudesnija žila dragocjene istine, a riznice Kristove milosti izložene su pred Crkvom i pred svijetom. … Kakva je to ljubav bila, kakva čudesna, neshvatljiva ljubav koja je navela Krista da umre za nas dok smo još bili grešnici! Kakav bi gubitak bio za dušu koja je shvatila stroge zahtjeve Zakona da propusti Kristovu milost koja postaje sve obilnija. … Pogledajte križ na Golgoti! To je trajni zalog beskrajne ljubavi, neizmjerne milosti nebeskog Oca. (1SM 155,156)
Postoji Bog u Izraelu koji donosi izbavljenje svima potlačenima. Pravda je podnožje Njegovog prijestolja. (5T 197)