Jutarnji stih

Uvjeti Saveza

“Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj Savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode — ta moj je sav svijet!” (Izlazak 19,5)

Bog je u početku ljudima dao svoj Zakon da bi im omogućio postizanje sreće i vječnoga života. (Izraelski proroci i kraljevi, str. 115)
Deset zapovijedi, “Ne čini!” i “Čini!”, iznose deset obećanja koja se odnose na nas ako budemo poslušni Zakonu koji vlada u svemiru. “Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovijedi.” (Ivan 14,15) To je srž i bît Božjeg zakona. Tu su objavljeni uvjeti spasenja svakom Adamovom sinu i kćeri. …
Ovaj Zakon od deset načela, prožetih najvećom ljubavlju koja je mogla biti ukazana čovjeku, predstavlja glas Boga koji se s Neba obraća duši i obećava: “Ovo čini i nećeš pasti pod Sotoninu vlast i upravu!” Nema negacija u ovom Zakonu! On zapravo glasi: “To ČINI i bit ćeš žIV!” (1BC 1105)
Uvjet za vječni život i danas je upravo onakav kakav je uvijek bio, upravo onakav kakav je bio u Raju prije pada naših praroditelja: savršena poslušnost Božjem zakonu, savršena pravednost. Kad bi se vječni život mogao dobiti pod bilo kojim drugim uvjetom, sreća cijelog svemira bila bi dovedena u opasnost. Stvorila bi se mogućnost da grijeh, sa svim posljedicama nesreće i bijede, postane besmrtan. (Put Kristu, str. 52,53)
Krist nije umanjio zahtjeve Zakona. Nedvosmisleno jasnim riječima ukazao je na poslušnost kao uvjet za vječni život — bio je to isti uvjet koji je postavljen Adamu prije pada u grijeh. … Zahtjev u Savezu milosti isto je toliko širok kao i zahtjev postavljen u Edenu — usklađivanje s Božjim zakonom koji je svet, pravedan i dobar. (Isusove usporedbe, str. 268,269)
Isti ideal karaktera prikazan je u Starom i u Novom zavjetu. Taj ideal nije takav da ga ne bismo mogli postići. U svakoj zapovijedi ili nalogu koji Bog daje, postoji i obećanje, najpouzdanije obećanje koje se krije u zapovijedi. Bog se pobrinuo da Mu možemo postati slični. To će i postići sa svima koji svojom izopačenom voljom ne ometu djelovanje Njegove milosti. (Isusov govor na Gori, str. 105)


Komentiraj