Uzor-molitva

7. 01. 2012.

„Gospodine, nauči nas moliti.“ (Luka 11,1)

Otkupitelj svijeta često je odlazio na osamljeno mjesto gdje se molio Bogu. Jednom prilikom Njegovi učenici nisu bili toliko udaljeni da ne bi mogli čuti Njegove riječi. Bili su duboko zadivljeni Njegovom molitvom jer je bila prožeta životnom snagom koja je doprla i do njihovih srca. Bila je vrlo različita od molitava koje su oni upućivali Bogu; različita od bilo koje molitve koju su čuli s ljudskih usana. I kada im se Isus ponovno pridružio, zatražili su od  Njega: „Gospodine, nauči nas moliti, kao što je i Ivan naučio svoje učenike!“

Moliti se našem nebeskom Ocu znači mnogo. Mi stavljamo pred  Njegove noge naš nesavršeni prilog zahvaljivanja u znak priznanja Njegove ljubavi i milosti, koje ni najmanje ne zaslužujemo. Mi Mu iznosimo svoje potrebe, priznajemo svoje grijehe i podsjećamo Ga na Njegova vlastita obećanja. …

Isus nam je dao molitvu u kojoj je svaki izraz pun značenja, da bismo je proučavali i unosili u svoj praktični život. … Ta molitva izražava bitna pitanja koja trebamo iznijeti svojem nebeskom Ocu. …

U Gospodnjoj molitvi pouzdanost, snaga i ozbiljnost sjedinjuju se s krotkošću i strahopoštovanjem. Ona je izraz božanskog karaktera njezinog Autora. …

Gospodnja molitva u zajednici zamorna je za one koji je slušaju i ne priprema srca vjernika za propovijed koja slijedi. Kristova molitva bila je u oštroj suprotnosti s dugim molitvama i njihovim mnogim ponavljanjima. Farizeji su smatrali da će biti uslišani ako budu mnogo govorili pa su upućivali dugačke, zamorne, dosadne molitve.

Kristova uzor-molitva izrazito je suprotna molitvama neznabožaca. U svim lažnim religijama, ceremonije i forme zamijenile su istinsku pobožnost i praktičnu bogobojaznost.

Krist je ukorio književnike i farizeje zbog njihovih molitava punih njihove takozvane pravednosti. … Molitve te vrste koje se upućuju Bogu da bi ih čuli ljudi, ne prizivaju nikakav blagoslov od Boga. … Međutim, poniznost uvijek prepoznaje Onaj koji je rekao: „Ustrajno molite, i dat će vam se! Tražite, i naći ćete! Kucajte, i otvorit će vam se!“ (Review and Herald, 28. svibnja 1895.)