Uzor

7. 02. 2018.

“Ta, poznato vam je milosrđe Gospodina našega Isusa Krista, kako je radi vas od bogataša postao siromah da vi postanete bogataši njegovim siromaštvom.” (2. Korinćanima 8,9)
Ovaj svijet posjetilo je nebesko Veličanstvo, Božji Sin. … Krist je došao na ovaj svijet kao slika srca, uma, naravi i karaktera samog Boga. … Ali On je odložio svoj vladarski ogrtač i kraljevsku krunu i sišao sa svojeg uzvišenog položaja da bi zauzeo mjesto sluge. Bio je bogat, ali je radi nas, da bismo mi imali vječno bogatstvo, osiromašio. On je stvorio svijet, ali se u potpunosti odrekao svega da je tijekom svoje službe izjavio: “Sin Čovječji nema gdje nasloniti glavu.” (Luka 9,58) … Krist je stajao na čelu čovječanstva odjeven u čovjeka. Njegovo ponašanje bilo je toliko puno sažaljenja i ljubavi da Mu se ni najsiromašniji nisu plašili prići. Bio je ljubazan prema svima; prilazili su Mu čak i najomraženiji. Išao je od kuće do kuće iscjeljujući bolesne, hraneći gladne, tješeći one koji tuguju, ublažavajući muku stradalnicima, govoreći riječi mira zabrinutima. Uzeo je malu djecu u svoje naručje i blagoslovio ih, govorio je riječi nade i utjehe zabrinutim majkama. S neograničenom nježnošću i blagošću suočavao se sa svakim oblikom ljudske patnje i nesreće. Nije radio za sebe, nego za druge. Dragovoljno se ponizio i ograničio. Nije isticao sebe. Bio je sluga svima. Njegova su hrana i piće bili da pomaže drugima, da utješi one koji su tužni i opterećeni s kojima je svakog dana dolazio u dodir. Krist pred nama stoji kao Uzor, veliki Misionar i Iscjelitelj — primjer za sve koji će doći nakon Njega. Njegova ljubav, čista i sveta, blagoslovila je sve koji su došli u područje njezinog djelovanja. Njegov karakter bio je potpuno savršen, bez najmanje mrlje grijeha. Došao je kao izraz savršene Božje ljubavi, ne da uništi, ne da sudi i osuđuje, nego da iscijeli svaki slabi, oštećeni karakter, da spasi muškarce i žene od Sotonine moći. On je Stvoritelj, Otkupitelj i Onaj koji održava ljudsku vrstu. (Medical Ministry, str. 19,20)

Leave a Comment