Uzvišeni

28. 03. 2023.

“Tko želi biti prvi, neka bude zadnji od sviju i sluga svima!” (Marko 9,35)

U ovim riječima bilo je ozbiljnosti i utjecaja koje učenici uopće nisu mogli shvatiti. Ono što je Krist raspoznavao, oni nisu mogli vidjeti. Nisu razumjeli narav Kristovog kraljevstva i ovo nepoznavanje bilo je očit uzrok njihove prepirke. Međutim, stvarni je uzrok ležao mnogo dublje. Objašnjavajući narav svojega kraljevstva, Krist je mogao privremeno ugušiti njihovu raspravu, ali to ne bi dotaklo uzrok koji se nalazio mnogo dublje. Čak i kad su dobili najcjelovitiju spoznaju, svako je pitanje prvenstva moglo obnoviti nevolju. Na taj način na Crkvu bi se navuklo zlo nakon Kristova odlaska.

Rasprava oko najvišeg mjesta predstavljala je djelovanje istog duha koji se javio u početku velike borbe u gornjim svjetovima i koja je dovela Krista s Neba da umre. Pred Njim se podiglo viđenje o Luciferu, Sinu Zore, koji je slavom nadmašivao sve anđele oko prijestolja i koji je bio povezan s Božjim Sinom najčvršćim vezama. Lucifer je rekao: “Bit ću jednak Višnjemu” (Izaija 14,12.14), pa je želja za samouzdizanjem unijela svađu u nebeske prostore i protjerala mnoštvo Božjih anđela. Da je Lucifer stvarno želio biti sličan Svevišnjem, nikada ne bi napustio svoje određeno mjesto na Nebu; jer se duh Svevišnjega jasno pokazuje u nesebičnoj službi. Lucifer je želio Božju moć, ali ne Njegov karakter. Želio je za sebe najviše mjesto, i svako stvorenje pokretano njegovim duhom učinit će to isto. Na taj način neizbježno nastaju otuđenost, svađe i nesloga. Vlast postaje nagrada najjačih. Sotonino carstvo je carstvo prinude; svaki pojedinac smatra drugoga preprekom na svome putu napretka ili stepenicama po kojima će se popeti na više mjesto.

Dok je Lucifer smatrao da je ono što treba dostići — jednakost s Bogom, Krist, Uzvišeni, “ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, i to do smrti na križu” (Filipljanima 2,7.8). (Isusov život, str. 357,358)

Za razmišljanje: Težim li visokim položajima iz osjećaja službe ili ponosa? Kako mogu biti siguran da su moje pobude čiste kada težim za najvišim mjestom?

 

Preporučujemo: