Veća djela

3. 02. 2024.

“Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac je u meni! Ako ne inače, vjerujte zbog samih djela.” (Ivan 14,11)

Dok je izgovarao ove riječi, s Kristovog lica blistala je Božja slava i svi prisutni osjećali su sveto strahopoštovanje dok su budno slušali Njegove riječi. Njihova su srca bila još snažnije privučena Njemu, a kad su u većoj ljubavi bili privučeni Kristu, bili su privučeni i jedni drugima. Osjećali su da je Nebo vrlo blizu i da su im riječi koje su slušali bile poruka njihovog nebeskog Oca.

“Zaista, zaista, kažem vam,” nastavio je Krist, “tko vjeruje u me, i on će činiti djela koja ja činim.” Spasitelj je duboko želio da Njegovi učenici shvate razlog zbog kojeg je svoju božansku narav ujedinio s ljudskom. Došao je na svijet pokazati Božju slavu, da bi se čovjek njezinom silom koja obnavlja mogao uzdignuti. Bog se otkrio u Njemu da bi se On mogao otkriti u njima. Isus nije otkrio nikakve osobine, niti pokazao silu koju ljudi ne bi mogli dosegnuti vjerom u Njega. Svi Njegovi sljedbenici mogu imati Njegovu savršenu ljudsku narav ako se pokore Bogu kao što je to učinio On.

“Činit će i veća od ovih, jer ja idem k Ocu.” Krist ovim nije htio kazati da će rad učenika biti uzvišenijeg karaktera od Njegovog, već da će biti raširen na većem prostranstvu. Nije govorio samo o činjenju čuda, već o svemu što će se događati djelovanjem Duha Svetoga.

Nakon Gospodnjeg uzašašća učenici su shvatili ispunjenje Njegovog obećanja. Prizori Kristovog raspeća, uskrsnuća i uzašašća bili su za njih živa stvarnost. Vidjeli su da su se proročanstva doslovno ispunila. Istraživali su Pismo i vjerom i sigurnošću koje ranije nisu poznavali pratili su njegov nauk. Znali su da je božanski Učitelj bio sve ono što je tvrdio da jest. Dok su govorili svoje iskustvo i veličali Božju ljubav, ljudska su srca bila omekšana i svladana i mnogi su povjerovali u Isusa.

Spasiteljevo obećanje učenicima obećanje je Njegovoj Crkvi do kraja vremena. Bog nije zamislio da Njegov veličanstveni nacrt o otkupljenju ljudi postigne samo neznatne rezultate. Svi koji će se posvetiti radu ne uzdajući se u ono što sami mogu učiniti, već u ono što Bog može učiniti za njih i preko njih, sigurno će shvatiti ispunjenje Njegovog obećanja. “Činit će i veća od ovih”, izjavljuje On, “jer ja idem k Ocu.” (Isusov život, str. 552,553)