Veličanstveno okupljanje na Nebu

7. 03. 2018.

“Podignite, vrata, nadvratnike svoje, dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave! Tko je taj Kralj slave? Jahve silan i junačan, Jahve silan u boju! … On je kralj slave!” (Psalam 24,7-10)
Krist je došao na Zemlju kao Bog sakriven u ljudskom obličju. On se uzdigao do Neba kao Kralj svetaca. Njegovo uzdizanje bilo je dostojno Njegovog uzvišenog karaktera. Otišao je kao silni u borbi, osvajač, kao pobjednik nad ropstvom. Služili su Mu stanovnici Neba klicanjem, hvalama i nebeskim pjesmama. … Čitavo Nebo okupilo se prigodom Njegovog povratka. (S.D.A. Bible Commentary, sv. 6, str. 1053) Najdragocjenija činjenica tijekom Isusovog uznesenja učenicima je bila što je od njih otišao na Nebo u opipljivom obličju njihovog nebeskog Učitelja. … Posljednje sjećanje učenika na njihovoga Gospodina bilo je kao na Prijatelja koji suosjeća, uzvišenog Otkupitelja. … Sjajno svjetlo nebeske pratnje, otvaranje veličanstvenih dveri i Bog koji Mu ukazuje dobrodošlicu nisu mogle vidjeti smrtne oči. Da je Kristov povratak na Nebo bio otkriven učenicima u svoj svojoj neopisivoj slavi, oni ne bi mogli podnijeti taj prizor. Da su vidjeli mnoštvo anđela i čuli usklike trijumfa nebeske vojske kad su se podigla vječna vrata, kontrast između te slave i njihovog života u svijetu kušnji bio bi toliko velik da bi teško ikada više mogli ponovno ponijeti teret svojeg zemaljskog života. … Njihova osjetila nisu trebala biti toliko zaslijepljena nebeskom slavom da izgube iz vida Kristov karakter na Zemlji, koji su trebali oponašati. Pred očima su trebali držati isključivo ljepotu i veličanstvo Njegovog života, savršen sklad Njegovih osobina i tajanstvenu zajednicu božanskog i ljudskog u Njegovoj naravi. Bilo je bolje da zemaljsko poznanstvo učenika i njihovog Spasitelja završi na svečan, tih i uzvišen način, na koji je i završio. Njegovo vidljivo uznesenje sa svijeta bilo je u skladu s Njegovim krotkim i tihim životom. (Isto, str. 1053,1054)