Jutarnji stih

Velika borba pogađa sav stvoreni svijet

“Svršeno je!” (Ivan 19,30)
Sotona je u stopu pratio Božjeg Sina od jaslica do križa. Kušnje su se obrušile na Isusa kao oluja. Ali što se sukob više zaoštravao, to se On bolje upoznavao s kušnjama koje opsjedaju ljude i postajao je sve spremniji da pomogne onima koji se kušaju. Ozbiljnost kušnje kroz koju je Krist prolazio bila je razmjerna vrijednosti cilja koji je trebalo postići ili izgubiti Njegovim uspjehom ili neuspjehom. Nisu bili u pitanju interesi samo jednog svijeta. Poprište borbe bilo je ovaj svijet, ali ishod tog sukoba odrazit će se na sve svjetove koje je Bog stvorio. Da bi mogao suvereno vladati, Sotona je pokušavao zbaciti Krista. On je isplanirao i proveo Njegovo ubojstvo misleći do samog kraja da Krist neće izdržati tako strašnu smrt kakvu je njegov pakleni um mogao smisliti. On je nastojao dokazati ispravnost svoje tvrdnje da Krist neće žrtvovati sebe. Pokrenuto sotonskim utjecajem, mnoštvo je bučno zahtijevalo Kristovo raspeće. Cijelo Nebo je promatralo uzastopne korake Kristovog poniženja — Njegovo suđenje, odbacivanje i smrt. Kada je na križu uzviknuo: “Svršeno je!”, rat je konačno bio završen. Krv Nevinoga prolivena je za krive. Život kojeg se On odrekao, otkupio je ljudski rod od vječne smrti i zapečatio propast onoga koji je imao silu smrti — đavola. Sotona se pokušao predstaviti kao onaj koji se bori za slobodu svemira. Čak i dok je Krist visio na križu, neprijatelj je odlučno radio na tome da svoje tvrdnje učini tako raznovrsnim, tako prijevarnim i tako podmuklim kako bi uvjerio sve da je Božji zakon ugnjetački. On je osobno smislio svaku pakost, planirao svako zlo, raspalio svaki um da bi Kristu nanio što veću bol. Osobno je potaknuo lažne optužbe protiv Onoga koji je činio samo dobro. Osobno je nadahnuo ljude na okrutna djela koja su još više pojačala patnje Božjega Sina — čistog, svetog i nevinog. Takvim načinom djelovanja Sotona je iskovao okove kojima će sam biti svezan. Sav svemir će posvjedočiti da je Bog pravedan kada ga bude kažnjavao. Samo Nebo je shvatilo u kakvom bi stanju bilo da je on tamo. Sva srca u svemiru ujedinila su se u uvjerenju da je Božji zakon nepromjenjiv. Poduprla su vladavinu Onoga koji, da bi otkupio grešnika, nije poštedio vlastitog Sina, već je dopustio da podnese kaznu za grijeh. Krist je svojom službom, riječima i djelima obranio čast Božjeg zakona. Bio je to cilj s kojim je i došao na ovaj svijet. (Manuscript 1, 1902.)


Komentiraj