Veliki biblijski narativi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Vijesti 18. 11. 2014.

Ezopovom basnom o gavranu i lisici započelo je prvo u nizu predavanja Veliki biblijski narativi – povijest i osnovne poruke biblijskih knjiga koje organizira Adventističko teološko visoko učilište u suradnji sa Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Prvo predavanje pod naslovom Veliki biblijski narativi Staroga i Novoga zavjeta održao je prodekan za razvoj na ATVU-u, dr. sc. Dragutin Matak.

Ispričavši već spomenutu basnu, dr. sc. Matak objasnio je kako na Bibliju možemo gledati kao na jednu veliku, živu priču, božansku dramu. Nju možemo bolje razumijeti ako shvatimo da postoji crvena nit koja se provlači kroz sve knjige i poglavlja te drevne knjige. Kako bi bolje razumjeli teme iz Svetog pisma, kao što su stvaranje, grijeh, Izrael, Krist, crkva i novo stvaranje, potrebno ih je proučavati, imajući na umu tu crvenu nit koja predstavlja Božji plan – spasenje ljudskog roda.

Na predavanju je ukratko bio predstavljen i sadržaj Biblije. U toj biblijskoj „drami“ nalaze se povijesne, mudrosne, proročke, eshatološke i apokaliptičke knjige, čije je proučavanje potrebno osvjetliti upravo tim Božjim planom spasenja.

Bio je to odličan uvod u predavanja koja slijede. U utorak 25.11.2014., na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se drugo predavanje pod naslovom Knjiga Postanka – knjiga velikih početaka, a govornik će biti dr. kand. Radenko Džuver, prodekan za nastavu na ATVU-u.

Zvučni zapis održanog 1. predavanja možete poslušati ovdje.

Leave a Comment