Veliki Izvor blistave svjetlosti

19. 06. 2023.

“Svjetlo istinito, koje rasvjetljuje svakoga čovjeka, dođe na ovaj svijet.” (Ivan 1,9)

Grešnog čovjeka nikad nije obasjavala niti će ga ikad obasjavati druga svjetlost osim one koja se širi od Krista. Spasitelj Isus jedino je svjetlo koje može odagnati tamu svijeta ogrezlog u grijehu. O Kristu, Riječi, zapisano je: “U njoj bijaše Život i Život bijaše svjetlo ljudima.” (Ivan 1,4) Primanjem Njegova života učenici su mogli postati prenositelji svjetla. Kristov život u duši, Njegova ljubav otkrivena u karakteru učinit će ih svjetlom svijetu.

Ljudski rod nema vlastite svjetlosti. Bez Krista smo kao nezapaljena svijeća, slični Mjesecu koji je okrenuo lice od Sunca. Nemamo niti jednu jedinu zraku svjetlosti kojom bismo mogli rasvijetliti tamu svijeta. Ali kad se okrenemo prema Suncu Pravednosti, kada dođemo u dodir s Kristom, duša postaje ozarena sjajem božanske nazočnosti.

Kristovi sljedbenici trebaju biti više od svjetla usred ljudi. Oni su svjetlo svijetu. Svima koji prizivaju Njegovo ime, Isus kaže: Dali ste se meni, a ja sam vas dao svijetu kao svoje predstavnike. Otac je poslao Krista u svijet, a, tako kaže On, “i ja njih poslah u svijet” (Ivan 17,18). Kao što je Krist bio Posrednik za otkrivanje Oca, tako i mi moramo biti sredstvo za otkrivanje Krista. Iako je naš Spasitelj veliki Izvor blistave svjetlosti, ne zaboravi, kršćanine, da se On otkriva preko čovjeka! Božji blagoslovi izlijevaju se preko ljudskih oruđa. Krist je došao na svijet kao Sin Čovječji. Kad se ljudska narav sjedini s božanskom, čovječanstvo mora biti pokrenuto. Kristova Crkva i svaki pojedini učenik velikog Učitelja, od Neba su određena sredstva za otkrivanje Boga ljudima. Anđeli slave čekaju da preko vas prenesu nebesku svjetlost i silu dušama koje su na rubu propasti. Hoće li ljudsko oruđe zanemariti djelo koje mu je određeno? O, tada bi svijetu bio uskraćen obećani utjecaj. …

Krist nije zapovjedio svojim učenicima: “Potrudite se da vaše svjetlo svijetli”, već je rekao: “Vaše svjetlo neka tako zasja.” … Stanuje li Krist u srcu, nemoguće je skriti svjetlost Njegove nazočnosti. Ako oni koji govore da su Kristovi sljedbenici nisu svjetlo svijetu, to je zato što ih je napustila životodavna sila. Ne mogu li davati nikakvu svjetlost, to je zato što su izgubili svaku vezu s Izvorom svjetlosti. (Misli s Gore blaženstava, str. 39,40)

Za razmišljanje: Svijetlim li? Čiju će stazu Isus danas obasjati preko mene?