Veliki Posrednik

6. 05. 2023.

“Ali ja sam molio za te da tvoja vjera ne malakše.” (Luka 22,32)

Tko može procijeniti posljedice molitava Otkupitelja svijeta? Kada Krist vidi svjetlost zbog patnje svoje duše i nasiti se njezinom spoznajom, tada će se vidjeti i shvatiti vrijednost Njegovih usrdnih molitava upućivanih u vrijeme kad je Njegova božanska narav bila zastrta ljudskom.

Isus se molio ne samo za jednog, nego za sve svoje učenike: “Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom.” (Ivan 17,24) Svojim je pogledom prodro kroz tamnu zavjesu budućnosti i čitao životopis svakog Adamovog sina i kćeri. Osjećao je terete i jade svake duše izložene kušnji i ovom usrdnom molitvom obuhvatio je sa svojim živim učenicima sve svoje sljedbenike do svršetka vremena. “Ne mislim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene.” (Ivan 17,20) Da, ova Kristova molitva obuhvaća čak i nas. Neka nas utješi misao da na Nebu imamo Velikog Posrednika koji iznosi naše molbe pred Boga. “Ako tko sagriješi, imamo Zagovornika kod Oca — Isusa Krista, Pravednika.” (1. Ivanova 2,1) U času najveće potrebe, kad obeshrabrenje prijeti duši, budno Isusovo oko vidi da nam je potrebna Njegova pomoć. Kad izostane svaka ljudska pomoć, Isus nam dolazi u pomoć i svojom nazočnošću razgoni i rastjeruje oblake sumornosti.

U lađici na Galilejskom jezeru, usred oluje i mraka, učenici su ulagali krajnje napore da stignu do obale i onda su ustanovili kako su svi njihovi napori uzaludni. Obuzeti očajem, ugledali su Isusa kako ide po zapjenušanim valovima. Isprva nisu prepoznali Krista i još su se više uplašili dok Njegov glas: “Ja sam! Ne bojte se!” (Ivan 6,20), nije rastjerao njihove strahove i dao im nadu i radost. Kako su sada spremno ovi jadni, umorni učenici prestali ulagati vlastite napore i potpuno se pouzdali u Učitelja.

Ovaj dojmljivi događaj ilustrira život Kristovih sljedbenika. Kako se često hvatamo vesla, kao da je dovoljna naša snaga i mudrost, dok ne ustanovimo da su naši napori uzaludni. A onda, dršćućim rukama i malaksalom snagom predajemo posao Isusu i priznajemo da ga nismo bili u stanju obaviti. Naš suosjećajni Otkupitelj sažalijeva nas zbog naše slabosti, i kada kao odgovor na vapaj vjere preuzima posao koji molimo da On obavi, kako lako ostvaruje sve što je nama izgledalo tako teško! (Svjedočanstva za Crkvu, sv. 4, str. 483,484)

Za razmišljanje: Za što želite da se Isus danas moli za vas?

 

Preporučujemo: