Veliki Propovjednik u djelu otkupljenja

20. 05. 2023.

“On posla spasenje svom narodu, Savez svoj postavi zauvijek: sveto je i časno ime njegovo!” (Psalam 111,9)

Ovim riječima prikazana je svemoć Gospodina Isusa. On je proučavateljima Biblije predstavljen kao Stvoritelj svijeta i kao njegov pravedni Vladar. …

Prvo poglavlje Poslanice Hebrejima uspoređuje položaj anđela s Kristovim položajem. Bog je izgovorio riječi u vezi s Kristom koje se ne mogu primijeniti na anđele. Oni su “poslani na službu zbog onih koji će baštiniti spasenje” (Hebrejima 1,14 — Šarić), ali Krist je, kao Posrednik, Veliki Propovjednik u djelu otkupljenja. Duh Sveti Njegov je predstavnik u našem svijetu, koji treba izvršiti božansku namjeru da palim ljudskim bićima donese silu odozgo kako bi mogla izvojevati pobjedu.

Svi koji sklope Savez s Isusom Kristom, posvajanjem postaju Božja djeca. Oni su očišćeni obnavljajućom silom Riječi, i anđelima je naloženo da im služe. Kršteni su u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Obvezuju se da će postati aktivni članovi Njegove Crkve na Zemlji. Oni trebaju biti mrtvi svim svjetovnim željama; ali ponašanjem i pobožnošću, posvećenjem Duha, trebaju vršiti živi utjecaj za Boga.

“Baštinici smo: baštinici, a subaštinici Kristovi, jer ako s njim trpimo da se s njim i proslavimo” (Rimljanima 8,17 — Šarić) — kakav uzvišen, dostojanstven položaj! Odvojeni i različiti od svijeta, zaštićeni od Sotoninih lukavih zamki! Oni koji se smatraju Božjim sljedbenicima, svojim kršteničkim zavjetom obvezali su se da će stati nasuprot zlu. Neprijatelj duša svom će snagom raditi da iskvari njihov um. Nastojat će uvesti svoje metode u njihovu službu za Učitelja. Međutim, oni će steći sigurnost ako poslušaju nalog: “Ubuduće budite jaki u Gospodinu i njegovoj silnoj moći! Obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavolskim napadima.” (Efežanima 6,10.11) (Manuscript 57, 1907.)

Za razmišljanje: Kako je blagoslovljeno znati da je Božji narod zaštićen od Sotoninih planova kada se osloni na Njegovu moćnu silu! Koje su prednosti onih koji su Kristovi subaštinici?