Veliki Učitelj

25. 01. 2024.

“Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor.” (Izreke 3,5)

Biblija jednostavno otkriva istinu i tako je prilagođava potrebama i težnjama ljudskog srca da zapanjuje i ushićuje i najobrazovanije umove, a neukima čini životni put jasnim, jer “bezumnici njime neće lutati” (Izaija 35,8). Nijedno dijete ne mora pogriješiti put. Nijedan uzdrhtali tražitelj ne mora doživjeti neuspjeh nastojeći hoditi po čistoj i svetoj svjetlosti. Međutim, i najjednostavnije izrečene istine odnose se na uzvišene i dalekosežne teme koje beskrajno nadmašuju moć ljudskog shvaćanja — na tajne koje kriju Njegovu slavu, pred kojima um zastaje u svojemu istraživanju — a iskrenog tražitelja istine ispunjavaju strahopoštovanjem i vjerom. Što više istražujemo Bibliju, to je dublja naša uvjerenost da je to Riječ živoga Boga, a ljudski um se klanja veličanstvenosti božanske objave.

Bog želi da se iskrenom tražitelju sve više otkrivaju istine Njegove Riječi, iako ono “što je skriveno, pripada Jahvi, Bogu našemu, a objava nama i sinovima našim zauvijek” (Ponovljeni zakon 29,29). Misao da se neki dijelovi Biblije ne mogu razumjeti dovela je do zanemarivanja njezinih najvažnijih istina. Treba istaknuti i često ponavljati činjenicu da tajne Biblije nisu tajne zato što Bog pokušava sakriti istinu, već zato što nas naša slabost ili neznanje čine nesposobnima da je shvatimo ili prihvatimo. Ograničenje nije u Njegovoj nakani, nego u našoj nesposobnosti. Bog želi da upravo iz onih dijelova Pisma, koje često zaobilazimo smatrajući ih nerazumljivima, shvatimo onoliko koliko je naš um sposoban primiti. “Svako je Pismo od Boga nadahnuto” da bismo bili savršeno pripremljeni “za svako djelo ljubavi” (2. Timoteju 3,16.17).

Ljudski um ne može iscrpsti niti jednu jedinu biblijsku istinu i nijedno obećanje. Netko vidi slavu s jednog gledišta, a netko s drugoga; a ipak možemo vidjeti samo svjetlucanje. Potpun sjaj izmiče našemu pogledu.

Razmišljajući o velikim temama Božje riječi, gledamo u zdenac koji se pred našim pogledom širi i produbljuje. Njegova širina i dubina nadmašuju naše znanje. Pogled se širi i pred nama se prostire bezgranično more bez obala. (Odgoj, str. 146,147)