Vječna Riječ

19. 08. 2023.

“Ja sam se zato rodio i zato došao na svijet da svjedočim za istinu.” (Ivan 18,37)

Krist je bio najveći Učitelj kojega je svijet ikada upoznao. On je došao na ovaj svijet i širio zrake istine da bi se ljudi mogli osposobiti za Nebo. “I zato sam došao na svijet da svjedočim za istinu.” On je došao otkriti Očev karakter da bi ljudi mogli biti pokrenuti da Mu se klanjaju u duhu i istini.

Čovjekova potreba za božanskim Učiteljem bila je poznata na Nebu. U Bogu se probudila samilost i ljubav prema ljudskim bićima koja su pala i koja je Sotona vezao uz svoja kola, i kada se navršilo vrijeme, On je poslao svojega Sina, koji je u nebeskom vijeću bio određen da dođe na ovaj svijet kao čovjekov Učitelj. Božja neizmjerna velikodušnost dala Ga je našem svijetu, ali je On, da bi zadovoljio potrebe ljudske naravi uzeo ljudski lik. Na iznenađenje nebeskih vojski, vječna Riječ došla je na ovaj svijet kao bespomoćno Dijete. Potpuno spreman, napustio je nebeske dvorove i na čovjeku neshvatljiv način udružio se s grešnim ljudskim bićima. …

Kada je napustio svoje mjesto visokog Zapovjednika na Nebu, mogao je slobodno izabrati bilo koji položaj u životu. Međutim, veličina i položaj za Njega nisu bili nikakva vrijednost i zato je izabrao najskromniji poziv u životu. U Njegovom iskustvu nije bilo mjesta za udobnost, dokolicu i zadovoljavanje vlastitih prohtjeva. Istina nebeskog podrijetla bila je predmet Njegovog zanimanja; svijet je trebao zasjati istinom. …

Ne iznenađuje što je Krist u djetinjstvu rastao u mudrosti i u milosti i kod Boga i kod ljudi, jer je bio u skladu sa zakonima Njegovog božanskog poslanja, pri čemu su se razvijali Njegovi talenti i Njegove sposobnosti jačale. Nije tražio obrazovanje u rabinskim školama jer je Bog bio Njegov učitelj. Dok je rastao, napredovao je u mudrosti. Marljivo se posvetio proučavanju Pisma jer je znao da se u njemu krije obilje dragocjenih savjeta. Bio je vjeran u ispunjavanju svojih dužnosti u domu, i rani jutarnji sati, umjesto da budu provedeni u postelji, često su Ga zatjecali na nekom usamljenom mjestu kako istražuje Pismo i moli se svojem nebeskom Ocu. (Counsels to Parents, Teachers, and Students, str. 259,260)

Za razmišljanje: Ako je Isus vječna Riječ, zašto je trebao proučavati Pismo?