Vječni Spasitelj

27. 03. 2023.

“Jer uvijek živi da posreduje za njih.” (Hebrejima 7,25)

Krist je rekao: “Bit ćete mi svjedoci.” (Djela 1,8) Trebate čvrsto držati Riječ života; vaše svjetlo treba tako svijetliti pred ljudima da videći vaša dobra djela, slave vašeg Oca koji je na nebesima. Priznanje Crkve, objavljivanje činjenica o Božjoj istini, ljubavi, vjernosti i sili, izabrano je nebesko sredstvo da se svijetu otkrije Kristova ljubav koja oprašta. Svjedočanstva Božjeg naroda, pokrenuta Božjim Duhom, osvjedočavaju muškarce i žene u grijeh zanemarivanja tako uzvišenog spasenja. Iako pojedinci koji su se obratili Bogu prepoznaju Njegovu silu koja se očitovala preko patrijarha i proroka, oni trebaju iznijeti zanimljivije svjedočanstvo o Kristovim čudima milosti, milosti vječnog Spasitelja, u svojim sadašnjim i osobnim iskustvima. Ovo dragocjeno potvrđivanje Božje dobrote, strpljenja i ljubavi, praćeno dosljednim životom, ima neodoljivu silu koja dovodi do spasenja duša. Apostol kaže: “Vi ste, naprotiv, izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod određen za Božju svojinu, da razglasite slavna djela onoga koji vas pozva iz tame u svoje divno svjetlo.” (1. Petrova 2,9)

Svaka važna istina primljena u srce mora pronaći svoj izraz u životu. Primanje Kristove ljubavi treba biti razmjerno želji muškaraca i žena da obznane njezinu silu drugima; i sam čin objavljivanja produbljuje i povećava njezinu vrijednost u njihovoj vlastitoj duši. Oni čije su duše pune Kristove ljubavi, puni su želje da otkriju utjehu, nadu i mir koji ispunjavaju njihovo srce. Oni se osjećaju kao Pavao kada je rekao: “Meni manjemu od najmanjega među svima svetima dana je ova milost: da poganima navijestim neistraživo Kristovo bogatstvo i da svima iznesem na svjetlo provedbu Tajne koja je od vječnosti bila sakrivena u Bogu, stvoritelju svega, da se sada po Crkvi saopći mnogolika Božja mudrost poglavarstvima i vlastima na nebesima, prema vječnom naumu koji ostvari u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.” (Efežanima 3,8-11) (Review and Herald, 19. veljače 1889.)

Za razmišljanje: Želja da objavljujemo Kristovu ljubav razmjerna je primanju te ljubavi. Kada sam posljednji put nekomu govorio o Kristovoj ljubavi?

 

Preporučujemo: