Jutarnji stih

Vječni

“Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte, i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama Savez vječan, Savez milosti Davidu obećan.” (Izaija 55,3)

Spasenje ljudskog roda oduvijek je bilo cilj nebeskog Vijeća. Savez milosti bio je načinjen prije nego što je svijet utemeljen. On je postojao od vječnosti, zato je i nazvan vječni savez. Kao što je Bog oduvijek postojao, tako je i vječni um oduvijek uživao u tome da pokazuje svoju milost čovječanstvu. (7BC 934)
Od početka velike borbe Sotonina je namjera bila da pogrešno prikaže Božji karakter i izazove pobunu protiv Njegovog Zakona. …. Ali usred djelovanja zla, Božje se namjere neprekidno ispunjavaju. On svim stvorenjima obznanjuje svoju pravednost i dobrotu. Sotoninim kušanjem cijelo je čovječanstvo prestupilo Božji zakon, ali žrtvom Njegovog Sina otvoren je put kojim se ono može vratiti Bogu. Kristovom milošću ljudi mogu biti osposobljeni za poslušnost Očevom Zakonu. Tako Bog u svako doba, usred pobune i otpada, okuplja narod koji Mu je vjeran, narod “kom je moj Zakon u srcu” (Izaija 57,7). (Patrijarsi i proroci, str. 275,276)
Božje djelo je u svima isto, premda postoje različiti stupnjevi razvitka i različiti prikazi Njegove sile da bi udovoljio potrebama ljudi u različitim vremenima. Počevši s prvim obećanjem Evanđelja, od doba patrijaraha do izraelskog razdoblja, čak i do današnjih dana, u planu otkupljenja se postupno otkriva Božja namjera. … On koji je objavio Zakon sa Sinaja i Mojsiju dao uredbe obrednog zakona isti je onaj Isus koji je izgovorio propovijed na Gori. … U oba razdoblja učitelj je isti. Božji su zahtjevi isti. Načela njegove vladavine su ista. (Isto, str. 306)
U završnici Božjega djela na Zemlji zastava Njegova Zakona ponovno će biti uzdignuta. … Bog neće prekršiti svoj Savez niti će mijenjati ono što je izašlo iz Njegovih usta. Njegova će Riječ ostati zauvijek, isto onako nepromjenjiva kao i Njegovo prijestolje. (Izraelski proroci i kraljevi, str. 119,120)


Komentiraj