Jutarnji stih

Vjera koja raste

““A bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer onaj koji želi pristupiti Bogu, mora vjerovati da postoji Bog i da nagrađuje one koji ga traže.”“ (Hebrejima 11,6)

Došlo je vrijeme kada možemo očekivati velike blagoslove od Gospodina. Moramo dostići više mjerilo na području vjere. Imamo premalo vjere. Božja riječ je naš prijenos prava koje imamo. Moramo je uzeti jednostavno vjerujući svakoj njezinoj riječi. S tom sigurnošću možemo se pozivati na njezina velika obećanja i bit će nam prema našoj vjeri. …
Djelovanje vjere je značajnije nego što mislimo. To znači istinsko oslanjanje na jednostavne Božje riječi. Svojim djelovanjem trebamo pokazati da vjerujemo da će Bog učiniti baš onako kako je rekao. Kotačima prirode i providnosti nije određeno da se okreću unatrag, niti da miruju. Moramo imati naprednu, djelotvornu vjeru, vjeru koja se očituje ljubavlju i čisti dušu od svakog izdanka sebičnosti. Nismo mi sami, već je Bog onaj o kojem moramo ovisiti. Mi ne smijemo cijeniti nevjeru. Moramo imati tu vjeru koja se hvata za Boga na osnovi Njegove riječi. …
Istinska vjera sastoji se u onome što je Bog zapovjedio, a ne od vršenja nekih pojedinosti koje On nije naredio. Pravda, istina i milost plod su vjere. Moramo hoditi u svjetlu Božjeg zakona, a tada će dobra djela biti plod naše vjere, izraz srca koje se obnavlja svakog dana. Stablo mora biti dobro da bi rod mogao biti dobar. Moramo biti potpuno posvećeni Bogu. Naša volja mora biti ispravna da bi rod mogao biti dobar. Ne smijemo imati nekakvu nestalnu vjeru. ““Prema tome, bilo da jedete, bilo da pijete, bilo da što drugo činite, sve činite na slavu Božju!”“ (1. Korinćanima 10,31)
O kakvo se široko polje otvara preda mnom! Naši vjernici moraju svakog dana doživjeti duboko djelovanje Božjeg Duha. Oni moraju imati vjeru koja se očituje ljubavlju, vjeru kojoj je sam Bog izvor. Ne smije biti nijedne niti sebičnosti utkane u tu tkaninu. Kada se naša vjera očituje ljubavlju, baš onakvom ljubavlju kakvu je Krist otkrio u svojem životu, ona će biti čvršća; bit će plod pokorene volje. Međutim, to se neće dogoditi dok ne umre naše staro ““ja”“ i Krist ne bude živio u nama. Dok god ne umre naše staro ““ja”“, ne možemo posjedovati vjeru koja se očituje ljubavlju i čisti dušu. (Letter 105, 1898.)


Komentiraj