Jutarnji stih

Vjernim majkama bit će iskazana počast na Sudu

“Molila sam za ovo dijete, i Jahve mi je uslišao prošnju kojom sam ga prosila.” (1. Samuelova 1,27.28)

Ispunjenju Aninog zavjeta da posveti svoje dijete Gospodinu nije bilo udovoljeno sve dok nije došlo vrijeme da on bude predstavljen u Svetištu. Od njegove najranije dobi ona je poučavala njegov dječji um da voli i štuje Boga te da sebe smatra Gospodnjim vlasništvom. Pomoću svega poznatog što ga je okruživalo ona ga je usmjeravala da svoje misli upravlja na Stvoritelja.

Briga vjerne majke nije prestala ni kad je bila odvojena od svojega djeteta. Mali Samuel je bio predmet njezinih molitava.

Kad bi svaka majka mogla razumjeti opseg njezinih dužnosti i odgovornosti i kakva će biti nagrada za vjernost! Svakodnevni majčin utjecaj na djecu priprema ih za vječni život ili vječnu smrt. Ona u svojemu domu provodi moć odlučnije nego ministar za svojim stolom, pa čak i kralj na prijestolju. Doći će dan kad će Bog otkriti koliko svijet duguje pobožnim majkama koje su odgojile ljude kao nepokolebljive zagovornike istine i obnove — ljude koji su bili odvažni i usudili se tako postupati, koji su ostali nepokolebljivi usred provjera i kušnji; ljude koji su radije odabrali uzvišene i svete interese istine i Božje slave od svjetske slave ili samog života.

Kad dođe vrijeme suda i otvore se knjige, kad veliki Sudac bude objavio tko su “dobri i valjani sluge” i kruna slave bude stavljena na čelo pobjednika, mnogi će podići svoje krune naočigled cijelog svemira i pokazujući na svoje majke reći: “Ona me je učinila takvim, milošću Božjom. Njezina poduka, njezine molitve bile su blagoslov za moje spasenje.”

Bog je uredio da je kod obitelji i naroda, ili kod pojedinaca, vrlina temelj sreće.

Svaka mlada osoba određuje svoj životni put mislima i osjećajima koje je njegovala u najranijim godinama. Ispravne, čestite ljudske navike stečene u mladosti postaju dijelom karaktera i obilježavaju život pojedinca. Mladi mogu postati nemoralni ili moralni, ovisno o njihovom izboru.

Mladi današnjice mogu postati dragocjeni u Gospodnjim očima kao što je bio Samuel. Njihova imena mogu biti upisana u knjigu života na zadovoljstvo Vladara svemira i anđeoskog mnoštva. Vjerno čuvajući svoju kršćansku cjelovitost, mladi mogu, poput plemenitog Luthera, vršiti silan utjecaj u djelu reforme. Takvi su ljudi potrebni u ovom trenutku. Za svakog od njih Bog ima mjesto i posao. (Signs of the Times, 3. studenoga 1881.)


Komentiraj