Vladar Izraelov

24. 04. 2023.

“Rabbi — odvrati mu Natanael — ti si Sin Božji! Ti si kralj Izraelov.” (Ivan 1,49)

U hebrejsko doba, sve što je Bog otkrio svojem narodu, sve što se odnosilo na bogoslužje, bilo je usko povezano sa Svetištem — sa Šatorom sastanka u pustinji i kasnije s Hramom. Bog je tu bio obožavan; ovdje su Mu prinošene žrtve. Tu se nalazio oplećak velikog svećenika ukrašen dragim kamenjem, preko kojih su primane poruke od Jahve. Ovdje, u Svetinji nad svetinjama, zaklonjen krilima kerubina, nalazio se trajni znak prisutnosti Svetoga, Stvoritelja Neba i Zemlje. Tu je bio Kovčeg saveza u kojem su se nalazile ploče Zakona — Kovčeg koji je za Izrael bio simbol Božje prisutnosti i jamstvo pobjede u bitci. …

Na svim stranicama svete povijesti na kojima se opisuje Božje postupanje prema izabranom narodu, zapažamo plamene tragove velikog Ja Jesam. On sinovima čovječjim nikada nije otvorenije pokazao svoju moć i slavu nego onda kada je bio priznat za jedinog Vladara Izraela, kada je svoj Zakon davao svojem narodu! Tu žezlom vladalačkim nije mahala ljudska ruka; tu je dostojanstveni korak izraelskog nevidljivog Vladara bio neizrecivo uzvišen i strašan.

Ovo je bilo vrijeme izvanrednog vladanja i oni koji podrugljivo govore o starom hebrejskom Zakonu i mračnom Srednjem vijeku, ne trebaju zaboraviti da stupaju na sveto tlo. Dok se radujemo danas što se naš Spasitelj pojavio na Zemlji i što je žrtva za grijeh prikazana u obrednom zakonu postala stvarnost, nemamo izgovor za osjećaj nepoštovanja prema vremenu kada je Isus Krist bio vođa svojeg naroda. Oni koji to čine možda ne znaju što čine, već ne poznaju Pisma i Božju silu. Pokazuju da im je potrebno božansko prosvjetljenje, dublje znanje o Bogu i Njegovoj Riječi.

Krist predstavljen u običajima i obredima hebrejskog zakona isti je onaj Krist koji je otkriven u evanđeljima. Oblaci koji su prekrili Njegovo božansko obličje povukli su se; magla i sjenke su nestale, a Isus, Otkupitelj svijeta, stoji otkriven. (Signs of the Times, 3. lipnja 1886.)

Za razmišljanje: Zašto se Isus jednostavno nije otkrio bez slika i simbola?