Jutarnji stih

Vraćen novac

“Velika nam djela učini Jahve: opet smo radosni!” (Psalam 126,3)

Jedne večeri molila sam Boga da me sljedećeg dana odvede na mjesto na kojem bi želio da radim. Sljedećeg jutra osjetila sam da trebam raditi na području jezera Victoria; tako sam otišla u to područje i posjetila nekoliko škola. U jednoj župnoj školi doživjela sam poseban blagoslov i uvidjela Božju milost na djelu. Nakon što je pogledala moje knjige, ravnateljica je zaključila da će biti vrlo korisne za nastavu u razredu, pa je kupila nekoliko primjeraka za školu. Zatim je pogledala komplet knjiga The Bible Story (Biblijski događaji) u deset svezaka i poželjela ga za sebe. Međutim, u tom trenutku nije imala dovoljno novca u gotovini, tako da mi je potpisala narudžbenicu uz dogovor da ću uzeti novac kad se vratim.
U petak sam se vratila u školu, ali nje nije bilo. Ni tajnica nije znala gdje bi mogla biti. Ubrzo sam od portira saznala da je dobila otkaz. Pokušala sam je nazvati na telefon, ali broj nije bio dostupan. Prošaptala sam molitvu i zamolila Boga da On nekako riješi ovu situaciju. Bila je tako ljubazna. Molila sam se za nju još više.
Prošlo je nekoliko tjedana i jedne večeri primila sam telefonski poziv od te žene. Opravdavala se i pitala me bismo li se mogle sresti u predvorju određenog hotela u Entebbeu. Kad smo te večeri zakazale sastanak, krenula sam javnim prijevozom do hotela. Nažalost, kasnila sam oko pola sata. Razočarana, već sam se pomišljala vratiti kući, kad me je ona ponovno nazvala na telefon i zamolila da se vratim u hotel. Odatle me, uz topli osmijeh, otpratila do svoje kuće. Bilo mi je tako drago što se ponovno susrećem s ovom dragom ženom. Rekla mi je kako je bila uznemirena što mi duguje novac i da se nikako ne bi mogla smiriti dok ne plati račun; tako da ga je smjesta isplatila i to u potpunosti.
Bila sam oduševljena kad sam saznala da je, iako je izgubila posao u srednjoj školi, već našla novi s većom plaćom na sveučilištu. Zajedno smo se zahvalile Bogu za Njegovu dobrotu za nas obje. Postale smo dobre prijateljice i ona me je ubrzo upoznala sa svojim prijateljima na sveučilištu, od kojih mnogi upravo postaju moji kupci.
Da, Bog je u potpunosti vratio novac i obnovio naše prijateljske odnose. Uostalom, Božja riječ kaže da je On taj koji nam čini “velika djela” i zbog toga smo ispunjeni radošću.
Frida Opyo, Uganda


Komentiraj