Jutarnji stih

Vrijednost žive vjere

“Dakle: ako vi, premda ste zli, možete davati svojoj djeci dobre darove, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole!” (Luka 11,13)
Uvjereni smo da nam nijedan, pa ni najveći mogući dar neće biti uskraćen. Krist kaže: “Dakle: ako vi, premda ste zli, možete davati svojoj djeci dobre darove, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole!” Ali tražite u vjeri, ne sumnjajući. Upravo su zbog nedostatka vjere mnogi članovi naše crkve tako slabi. Krist je rekao Marti kraj Lazarovog groba: “Ako vjeruješ, vidjet ćeš slavu Božju.” (Ivan 11,40 — Šarić) To je najveći blagoslov koji može biti darovan Božjoj djeci koja vjeruju. Međutim, mnogi nemaju vrlinu žive vjere. Oni misle da imaju vjeru, ali to je samo misao ili trenutačni čin. Oni ne kucaju uporno na Njegova vrata i nisu ustrajni u iznošenju svojih zahtjeva pred Gospodina. Ono što trebamo uputiti Bogu nije neka prolazna misao. Naše molitve moraju biti vatrene i usrdne kao molbe čovjeka u nevolji koji je tražio kruha u ponoć. Što više tražite, čvršća će biti vaša duhovna veza s Bogom. Bit ćete u prilici da uvećate svoje blagoslove jednostavno tako što ćete uvećati svoju vjeru. Sve dok se oslanjate na svojega nebeskog Oca za pomoć koja vam je potrebna, On vas neće napustiti. Nebo je puno blagoslova koje Bog želi podariti onima koji usrdno traže onu vrstu pomoći koju samo Gospodin može pružiti. Henokov hod s Bogom podrazumijevao je gledanje na Isusa u vjeri, traženje od Njega, vjerovanje da će svaka izgovorena riječ biti potvrđena. On se držao blizu Boga, poslušan svakoj Njegovoj riječi. I nakon mnogo stoljeća do nas je stigao izvještaj: “Henok je hodio s Bogom…” (Postanak 5,22) Bio je to život čudesnog jedinstva. Krist je bio njegov suputnik. Henok je živio u bliskoj zajednici s Bogom. Henok je iznio proročanstvo u vezi s posljednjim vremenom, rekavši: “Pazite! Dolazi Gospodin sa svojim svetim Desettisućama da sudi svima i da kazni sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela koja bezbožno počiniše i za sve uvredljive riječi koje oni, bezbožni grešnici, izgovoriše protiv njega!” (Juda 14.15) (Manuscript 111, 1898.)


Komentiraj