Jutarnji stih

Vrijeme za stalnu molitvu

 „Čas je, o Jahve, da se javiš: oskvrnuše Zakon tvoj.“ (Psalam 119,126)

Gospodin će uskoro doći. Pokvarenost i buntovništvo, nasilje i zločin ispunjavaju svijet. Jauci napaćenih i potlačenih uzdižu se Bogu i traže pravdu. Umjesto da popuste zbog Božje strpljivosti i podnošenja, bezakonici jačaju u svojem tvrdoglavom buntovništvu. Vrijeme u kojemu živimo izrazito je pokvareno. Vjerska suzdržanost je odbačena, ljudi odbacuju Božji zakon kao nedostojan njihove pozornosti. Prema svetom Zakonu pokazuje se neuobičajeni prijezir.

Bog nam je milostivo poklonio vrijeme predaha. Svaka sila koju nam je Nebo darovalo treba uporabiti za obavljanje djela koje nam je Gospodin odredio za one koji propadaju u neznanju. Opomena treba odjeknuti u svim dijelovima svijeta. Ne smije biti nikakvog odgađanja. Istina se mora propovijedati u mračnim dijelovima Zemlje. S preprekama se moramo suočiti i moramo ih ukloniti. Treba obaviti veliko djelo, i to djelo povjereno je onima koji poznaju istinu za ovo vrijeme.

Sada je vrijeme da se uhvatimo za ruku koja nam daje snagu. Davidova molitva treba postati molitva propovjednika i vjernika: „Vrijeme je da Jahve radi; oboriše zakon tvoj! Između trijema i žrtvenika neka tuže svećenici, sluge Jahvine. Neka mole: ‘Smiluj se, Jahve, svojem narodu! Ne prepusti baštine svoje sramoti, poruzi naroda. Zašto da se kaže među narodima: Gdje im je Bog?’“ (Joel 2,17) Bog je uvijek radio u korist svoje istine. Misli bezakonika, neprijatelja Crkve, podložni su Njegovoj sili i Njegovoj nadmoćnoj promisli. On može djelovati na srca državnika, gnjev onih koji mrze Njegovu istinu i Njegov narod može biti odvraćen kao što vode rijeke mogu biti preusmjerene ako On tako odredi.

Molitva pokreće ruku Svemogućega. Onaj tko postavlja u red zvijezde na nebu, čije riječi vladaju valovima velikog bezdana – isti beskrajni Stvoritelj radit će u korist svojeg naroda ako Ga vjerom bude prizivao. On će suzbiti sve sile tame dok svijetu ne bude objavljena opomena i dok svi koji je žele prihvatiti ne budu pripravljeni za Njegov dolazak. (Review and Herald, 14. prosinca 1905.)


Komentiraj