Vršite uzvišeni utjecaj

24. 01. 2024.

“Koji se tebe boje, gledat će me, i radovat’ se; jer u tvoju pouzdah se riječ.” (Psalam 119,74 — Varaždinska Biblija)

Ako su biblijske istine utkane u praktičan život, one će uzdići um i odvojiti ga od njegove svjetovnosti i pokvarenosti. Muškarci i žene koji su upoznati s Pismom, vršit će uzvišeni utjecaj. U potrazi za istinama koje je Nebo otkrilo, Božji Duh dolazi u bliski dodir s iskrenim proučavateljima Pisma. Razumijevanje otkrivene Božje volje proširuje um, razvija ga, uzdiže i osposobljava novom snagom dovodeći njegove sposobnosti u dodir s veličanstvenim istinama. Prida li se proučavanju Pisma sporedno značenje, doći će do velikog gubitka. Biblija je određeno vrijeme bila isključena iz naših škola, a Sotona je pronašao bogato polje u kojem je radio velikom brzinom i sabrao žetvu po svojem nahođenju.

Um usvaja vrijednosti koje mu postaju bliske. Kad bi svi proučavali Bibliju, vidjeli bismo narod koji se razvija, narod osposobljen da misli dublje, narod koji raspolaže većom mudrošću nego što bi je mogao izgraditi najupornijim bavljenjem znanošću i poviješću svijeta. Iskreni istraživač Biblije stječe umnu disciplinu višeg stupnja; nakon razmišljanja o Božjoj veličini, njegove sposobnosti bivaju obogaćene, vlastito “ja” poniženo, dok su Bog i Njegova otkrivena istina visoko uzdignuti. Upravo zato što ljudi ne poznaju dragocjene biblijske izvještaje, u velikoj se mjeri uzdiže ono što je ljudsko, a toliko malo časti ukazuje se Bogu. Biblija sadrži upravo onakvu hranu koja je kršćaninu potrebna da bi ojačao duhovno i umno. Proučavanje svih filozofskih i znanstvenih knjiga ne može učiniti za um i moral ono što može Biblija, ako se istražuje i primjenjuje u životu. Proučavanjem Biblije vode se razgovori s patrijarsima i prorocima. Istina je zaodjenuta uzvišenim jezikom koji vrši zadivljujući utjecaj na um; misao se uzdiže od onoga što je zemaljsko i biva navedena da razmišlja o slavi budućega besmrtnog života. Kakva se čovjekova mudrost može usporediti s veličinom Božjeg otkrivenja? Ograničen čovjek, koji ne poznaje Boga, nastojat će umanjiti vrijednost Pisma i zakopati istinu ispod navodnih znanstvenih tvrdnji. (Fundamentals of Christian Education, str. 129,130)