Jutarnji stih

Za sve koji vjeruju

“Što je do nas, mi moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo, koje ljubi Gospodin jer vas je Bog od početka izabrao za spasenje koje se postizava posvećenjem Duha i vjerom u istinu.” (2. Solunjanima 2,13)

U ovom tekstu otkrivene su dvije sile koje rade na spasenju — božanski utjecaj i jaka, živa vjera onih koji slijede Krista. Mi postajemo Božji suradnici kada se posvetimo Duhom i kada povjerujemo u Istinu. Krist čeka da Njegova crkva počne surađivati s Njim. … Krv Isusa Krista, Sveti Duh, božanska Riječ, sve je to naše! Cilj tih sveukupnih darova Neba je pred nama — spasenje duša za koje je Krist umro; i samo o nama ovisi hoćemo li se uhvatiti za obećanja koja nam je Bog dao i postati Njegovi suradnici. Božanske i ljudske snage moraju surađivati u ovom djelu. …
Krist raspet za naše grijehe, Krist koji je ustao iz mrtvih, Krist koji se uznio na Nebo kao naš Posrednik — to je nauk o spasenju koji moramo naučiti i propovijedati. (CT 22,23)
Božja je namjera da Njegov narod bude posvećen, očišćen, svet, narod koji objavljuje svjetlo svima oko sebe. Njegova je namjera da on, prikazujući istinu svojim životom, postane Njegova slava na Zemlji. Kristova milost je dovoljna da se to ostvari. (8T 14)
Ne postoji granica upotrebljivosti onoga koji, ostavljajući svoje “ja”, omogućuje Svetome Duhu da djeluje na njegovo srce i koji živi životom u cijelosti posvećenom Bogu. Svi koji posvete tijelo, dušu i duh Njegovoj službi, stalno će primati nove darove u vidu tjelesne, umne i duhovne sile. Oni imaju na raspolaganju nepresušive riznice Neba. Krist im daje dah od svoga Duha, život od svoga života. Sveti Duh izlijeva svoje najdjelotvornije sile koje djeluju na um i srce. Danom milošću mi možemo izboriti pobjede koje su, uslijed naših nerazumnih i nezrelih mišljenja, zbog nedostataka u našem karakteru i uskoće naše vjere, izgledale nemoguće.
Svakome tko sebe bez ostatka preda Gospodinu u službu, daje se sila kojom može postići nepojmljive rezultate. (Put u bolji život, str. 91)


Komentiraj